Narečno besedje slovenskega jezika − simpozij v spomin na akademikinjo Zinko Zorko
Datum objave: 10. 09. 2021

Vljudno vabljeni na simpozij Pleteršnikovi dnevi, Narečno besedje slovenskega jezika − v spomin na akademikinjo Zinko Zorko, ki bo potekal v torek, 14. septembra 2021, v Kulturni dvorani Pišece, z začetkom ob 9. uri. Simpozij organizirajo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakulteta Univerze v Mariboru, Društvo za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnik, Strokovni odbor za slovenski jezik Maksa Pleteršnika, Osnovna šola Maksa Pleteršnika in Občina Brežice.

 

 pletersnikovi-dnevi-2021.jpg

 

Organizacijski in programski odbor simpozija

 

 • Član SAZU prof. dr. Marko Jesenšek, predsednik Organizacijskega odbora simpozija, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta                                                                                                 
 • Martin Dušič, predsednik Društva za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnik                                                                                                                                                  
 • Ivana Zupančič, tajnica Društva za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnik                                                                                                                       
 • David Križman, profesor, predsednik Slavističnega društva Posavje                                                                                       
 • Nuška Ogorevc, profesorica, ravnateljica Osnovne šole Maksa Pleteršnika                                                         
 • Marjana Požun Milekić, profesorica, Gimnazija Brežice                                                                                                                              
 • Danica Pozvek Vidmar, profesorica,  Strokovno izobraževani center Brežice                                                
 • Rut Zlobec, profesorica razrednega pouka, Društvo Pleteršnikova domačija, Sekcija za ohranjanje slovenščine  po svetu                                                                                                                                                  
 • Jože Žmavc, Društvo Pleteršnikova domačija

                                                                             

Častni odbor simpozija                                                                                                                                 

 • Akademik prof. dr. Peter Štih, predsednik SAZU, predsednik Častnega odbora simpozija               
 • Red. prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru                                                                                                                                                      
 • Red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik, prodekanja Filozofske fakultete, Univerza v Mariboru                                                    
 •  Izr. prof. dr. Branislava Vičar, predstojnica Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru                                                                                                                                              
 • Ivan Molan, župan Občine Brežice


Več informacij o programu in simpoziju je dosegljivih tukaj.


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava