Na redni seji se je sestal Upravni odbor Univerze v Mariboru
Datum objave: 19. 07. 2021

Dne 15. julija 2021 je na Univerzi v Mariboru potekala 5. redna seja Upravnega odbora UM. Upravnemu odboru Univerze v Mariboru so bili predstavljeni osnovni podatki vezani na Dokument identifikacije investicijskega projekta za »Tehnološki inovacijski center Univerze v Mariboru – (platforma INNOVUM)«, ki je bil sprejet v prejšnji sestavi Upravnega odbora UM. Člani UO UM so se odločili, da se še dodatno pripravi seznam investicij v pripravi in v izvedbi UM z roki izvedbe, finančnimi sredstvi in viri financiranja ter časovnica izvedbe aktivnosti po projektu platforma INNOVUM.

 

V sklopu razprave o nepremičninah na UM so člani UO UM potrdili Predinvesticijsko zasnovo – prenove objekta Študentski dom 1 in objektov Depandanse s telovadnico na Tyrševi ulici. Podano je bilo tudi soglasje za podaljšanje najema poslovnih prostorov Medicinske fakultete Univerze v Mariboru za potrebe analiz vzorcev okužb z virusom Covid-19. Soglasno so člani UO UM tudi podaljšali možnost znižanja najemnin za poslovne prostore in lokale, ki so v najemu znotraj UM za čas trajanja predpisanih omejitev ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in s tem povezanih ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. UO UM je v strokovni svet SNG Maribor ponovno imenoval prorektorico prof. dr. Mihaelo Koletnik.

 

Upravni odbor Univerze v Mariboru je odprl tudi razpravo o kadrovski in finančni situaciji na UM, člani so sprejeli odločitev, da bodo zaradi obsežnosti gradiva sestavili seznam vprašanj vezanih na kadrovsko in finančno situacijo na Univerzi v Mariboru in jih posredoval s​trokovnim službam rektorata UM za pripravo podatkov do naslednje 6. redne seje UO UM. Vsebino bodo ponovno obravnavali v mesecu septembru z namenom poglobljene seznanitve s situacijo na UM. UO UM je na poziv MIZŠ sprejel Rebalans finančnega in kadrovskega načrta za leto 2021 ter delitev sredstev po uredbi po članicah UM za leto 2021 in potrdil skupne naloge UM. Na predlog Študentskega sveta UM je v Komisijo za pritožbe študentov imenoval Adrijana Tolarja kot člana in Natašo Marc Mahnič kot namestnico člana ter Aneja Irgoliča kot člana in Jana Jezerška kot namestnika člana.


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava