EOS tretji projektni sestanek v Mariboru
Datum objave: 3. 05. 2021

​Projektna skupina Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru je v torek, 23. marca 2021 organizirala tretji projektni sestanek Erasmus+ projekta Economics of Sustainability (EOS).


V sklopu triletnega mednarodnega projekta Erasmus + “Economics of Sustainability", v katerem pod vodstvom poljskega koordinatorja sodeluje šest visokošolskih institucij iz Poljske, Italije, Litve, Hrvaške, Makedonije in Slovenije, je 23. marca 2021 v organizaciji Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru potekalo videokonferenčno srečanje projektnih partnerjev. Udeleženci so predstavljali in razpravljali o aktualnih intelektualnih rezultatih projekta ter se dogovorili o operativni izvedbi nadaljnjih predvidenih kratkoročnih projektnih aktivnosti. Po razpravi so potrdili končno verzijo inovativnega učnega načrta predmeta “Trajnostno gospodarstvo" in nadaljevali s predstavitvami posameznih poglavij istoimenskega učbenika, ki bo v e-obliki in v prostem dostopu na projektni spletni platformi na razpolago ciljnim javnostim, hkrati pa bo predstavljal učno gradivo študentom vseh partnerskih visokošolskih institucij. Učbenik “Trajnostno gospodarstvo" bo obravnaval izbrana področja trajnosti skladno s cilji OZN o trajnostnem razvoju. Posamezna poglavja bodo obsegala lokalne izzive in dosežke projektnih partnerjev na področju implementacije trajnosti. Po predstavitvah poglavij učbenika so udeleženci izmenjali mnenja glede vsebinske in tehnične finalizacije učbenika ter dogovorili izhodišča za nadaljnje predvidene projektne aktivnosti. 


Več informacij najdete na spletni strani projekta: www.econosteam.eu in na spletni strani Evropske komisije: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-PL01-KA203-065050


thirs.png

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava