Prihodnost pouka slovenščine
Datum objave: 3. 05. 2021

21. in 22. aprila je v projektnem partnerstvu treh fakultet Univerze v Mariboru potekala strokovna in znanstvena konferenca Razvoj in raba učnih e-okolij za slovenščino ter okrogla miza Novi izzivi pri jezikovnem pouku slovenščine.


Dogodka sodita med zaključne aktivnosti štiriletnega projekta Slovenščina na dlani (2017–2021), ki poteka v okviru javnega razpisa Ministrstva za kulturo Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij (JR-ESS-PROŽNE OBLIKE UČENJA). Na dvodnevnem dogodku so se zvrstila predavanja in diskusije, ki so obravnavale aktualne teme in problematike, povezane s poučevanjem slovenščine danes. Posebna sklopa predavanj sta bila namenjena digitalizaciji, jezikovnim virom in orodjem ter inovativnim pristopom k učenju in poučevanju. Samostojen sklop so namenili predstavitvi zasnove, priprave, izvedbe in rabe v projektu nastalega e-okolja Slovenščina na dlani. Svoje izkušnje pri poučevanju ob uporabi novih tehnologij pa so učiteljice in učitelji z osnovnih in srednjih šol iz vse Slovenije predstavili na okrogli mizi, s katero se je dvodnevni dogodek tudi zaključil.  »Sodelujoči na našem dvodnevnem dogodku so spregovorili o novih možnostih poučevanja jezika v digitalni dobi in iskali odgovore na aktualne izzive, s katerimi se soočamo ob pospešeni rabi sodobne tehnologije pri pouku. Kvalitetna učna e-okolja, ki nastajajo v sodelovanju s strokovnjakinjami in strokovnjaki iz prakse, so zelo dobrodošla in izjemno koristna popestritev pouka, učiteljice in učitelji pa ob tem ostajamo nenadomestljivi akterji pedagoškega procesa,« je po koncu dogodka povedala vodja projekta Slovenščina na dlani izr. prof. dr. Natalija Ulčnik z Oddelka za slovanske jezike in književnost Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.


Partnerstvo treh fakultet

Projekt Slovenščina na dlani sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Poteka na treh fakultetah Univerze v Mariboru, in sicer na Filozofski fakulteti (FF), Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) ter Pedagoški fakulteti (PEF). Področje slovenistike in jezikoslovja koordinira izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič (FF UM), področje jezikovnih tehnologij izr. prof. dr. Darinka Verdonik (FERI UM), področje didaktike doc. dr. Simona Pulko (FF UM), koordinator za programiranje pa je doc. dr. Milan Ojsteršek (FERI UM). Za stike s sodelujočimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi skrbi izr. prof. dr. Polonca Šek Mertük (PEF UM).​


slove.jpgslvoen 3.jpg


slov print.png
sliwn 6.pngSlika7đ.png

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava