Začel se je prvi prijavni rok
Datum objave: 16. 02. 2021

​Objavlje​​​​n je Razpis za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 za vpis v študijske programe Univerze v Mariboru!


Za študijsko leto 2021/2022 razpisuje Univerza v Mariboru skupno 4488 VPISNIH MEST (za redni študij 3738 in izredni študij 750). Vpisna mesta se razpisujejo za 81 ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, in sicer za 49 univerzitetnih študijskih programov, 29 visokošolskih strokovnih študijskih programov in 3 enovita magistrska študijska programa.


Letošnja novost je enovit MAG študijski program DENTALNA MEDICINA, za katerega je razpisanih  20 vpisnih mest za redni študij. Vpisna mesta so se povečala tudi na Fakulteti za zdravstvene vede na študijskem programu ZDRAVSTVENA NEGA VS, in sicer na 120 vpisnih mest za redni študij.


Povečanje razpisanega števila vpisnih mest v primerjavi z lanskim študijskim letom je še na naslednjih študijskih programih:

 • FERI: Računalništvo in informacijske tehnologije VS, redni študij,
 • FKKT: Kemija UN, redni študij,
 • FF: Angleški jezik in književnost UN, redni študij.


POMEMBNI DATUMIPRVI PRIJAVNI ROK

Prvi prijavni rok poteka od 16. februarja do 19. marca 2021. 

 • Prijavo je potrebno oddati elektronsko na spletnem portalu eVŠ.
 • Zadostuje elektronsko oddana prijava. Pošiljanje prijave po pošti ni potrebno.
 • Prijava se odda: s kvalificiranim digitalnim potrdilom, AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.
 • Zahtevana dokazila se vložijo elektronsko eVŠ.
 • Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oziroma brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do zaključka posameznega prijavnega roka.
Kdo lahko odda prijavo:
 • Državljani RS in državljani držav članic EU.
 • Državljani držav nečlanic EU, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji in so sami ali njihovi starši rezidenti RS za davčne namene.
 • Osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite in prosilci za mednarodno zaščito.

Zadnji dan oddaje prijave v eVŠ je 19. marec 2021. Po tem datumu spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče. Kandidati lahko oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do tri študijske želje. 

Podrobnejša navodila o prijavi za vpis, so kandidatom na razpolago v razpisu za vpis, v visokošolski prijavno-informacijski službi in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport oziroma spletnem portalu eVŠ.

 

DRUGI PRIJAVNI ROK

Drugi prijavni rok bo potekal od 20. do 27. avgusta 2021. Tudi v drugem prijavnem roku je prijavo potrebno oddati elektronsko na spletnem portalu eVŠ. Prosta mesta bodo objavljena 19. avgusta 2021. 


V drugem roku se bodo lahko prijavili:

 • kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku,
 • kandidati, ki v prvem prijavnem roku niso bili nikamor sprejeti,
 • kandidati, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem roku,
 • kandidati, ki so se iz študijskega programa, v katerega so bili v prvem roku sprejeti, izpisali do vključno 17. 8. 2021.

​ROK ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH VPISNIH MEST

​Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest bo potekal od 23. do 24. septembra 2021 do 12. ure. To je tudi rok za oddajo prilog. Prijavo je prav tako potrebno oddati elektronsko na spletnem portalu eVŠ.

V razpisanem prijavnem roku se lahko prijavijo:

 • kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
 • kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,
 • kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.


POMEMBNO!

Vsak kandidat bo lahko oddal največ tri prijave, v posamezni prijavi pa bo lahko izbral en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis. Do konca posameznega roka, je mogoče že vloženo prijavo še spreminjati.INFORMACIJE

1. Visokošolski prijavno-informacijski center Univerze v Mariboru:

 • e-pošta: vpis@um.si
 • spletna stran: www.vpis.um.si 
 • telefon: 02 23 55 261, 02 23 55 263, 02 23 55 264, v času uradni ur.

2. Spletni portal eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/

3. Tehnično pomoč za vprašanja pri izpolnjevanju elektronske vloge zagotavlja Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: ekc@gov.si , tel.: 080 2002 (med delavniki od 8. do 16. ure - do 1. 3. 2021, od 8. do 22. ure – od 1. 3. 2021 dalje). 


 INFORMATIVNO GRADIVO:


TUJI ŠTUDENTI / FOREIGN STUDENTS:

 • več informacij (more information): tukaj

​​Za več o POSEBNOSTIH PRIJAVNO SPREJEMNEGA POSTOPA za študijsko leto 2021/2022 in ŠTUDIJU na UNIVERZI V MARIBORU obiščite

MOJA.UM.JPG


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava