Z novim študijskim letom tudi Dentalna medicina
Datum objave: 15. 02. 2021

​Po več letih prizadevanj je le potrjeno, da se s prihodnjim študijskim letom na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru prične nov enovit MAG študijski program DENTALNA MEDICINA, za katerega je razpisanih 20 vpisnih mest za redni študij.

 

Laboratoriji z vrhunsko opremo za izvajanje študijskega procesa, katera je bila pridobljena s pomočjo tujih donatorjev, tako čakajo prve študente. Študijski program je nastal v sodelovanju domačih strokovnjakov, visokošolskih učiteljev Medicinske fakultete, strokovni, stomatološki del pa so pripravili visokošolski učitelji z Medicinske fakultete Rijeka.  Medicinska fakulteta bo tako kot institucija prispevala k izboljšanju stanja zobozdravstvene mreže tako v Mariboru kot SV Sloveniji. ​

 

Enovit magistrski študijski program dentalna medicina je zasnovan na osnovi primerjalne analize evropskih študijskih programov z univerz v Oulu, Gradcu, Rijeki, Münchnu in v Ljubljani. Program ima ustrezno zastopanost medicinskih in drugih zdravstvenih vsebin ter omogoča diplomantom nadaljevanje študija na doktorski stopnji ali strokovni specializaciji, v celoti pa je odprt za vseživljenjsko strokovno usposabljanje in rast. Vsebinska zasnova in struktura novega študijskega programa omogočata diplomantom zaposlitev doma ali v Evropi. Študijski program Dentalna medicina ponuja študentom celovito znanje in jim omogoča doseganje postavljenih ciljev in načrtovane kompetence oz. učne izide za pridobitev naziva doktor oz. doktorica dentalne medicine. Diplomanti bodo pridobili vedenja, potrebna za doseganje visokih standardov medicinske prakse in etike, tako pri skrbi za posameznike in populacijo kot za lasten strokovni razvoj.

 

Opremo za dentalni laboratorij in dentalni stomatološki simulacijski laboratorij je fakulteta dobila kot donacijo partnerskih fakultet, z Medicinske fakultete Oulo in Medicinske fakultete Würzburg.


Stomatološki laboratorij (9).jpg

 Stomatološki laboratorij (10).jpg

Donirana oprema Klinike in poliklinike za maksilofacialno kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra Würzburg je rezultat več desetletnega dobrega sodelovanja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru z Medicinsko fakulteto Würzburg in je tako omogočila pričetek študija Dentalne medicine prihodnje študijsko leto v Mariboru. Direktor klinike, prof. dr. med. dr. med. dent. Alexander Kübler, prejemnik častnega naslova Dobrotnik UM, je bil pobudnih donacije štirih sodobnih RTG aparatov za Dentalno medicino in šestih sodobnih stomatoloških stolov. Sodobne dentalne medicine si danes namreč ne moremo predstavljati brez rentgenskega slikanja zob in obzobnih tkiv. V preteklosti so se za te namene uporabljali klasični RTG aparati, pri katerih je senzor X-žarkov klasični živosrebrni film. Poleg tega, digitalna tehnologija omogoča natančnejši prikaz zobnih in obzobnih struktur. Sodobni digitalni RTG aparati slike shranijo v digitalni obliki, kar omogoča zobozdravniku, da po želji sliko računalniško obdela in jo povečuje/zmanjšuje. S tem zobozdravnik pridobi bistveno kakovostnejšo sliko v primerjavi s klasičnim rentgenskim slikanjem na film in lahko natančneje postavi pravo diagnozo.

 

S sodobnim učnim okoljem so tako izpolnjeni vsi pogoji za uspešen začetek študija Dentalne medicine v Mariboru, glede na vrsto simulatorjev, s katerimi že doslej razpolaga fakulteta in laboratorijem kliničnih veščin pa postaja Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru čedalje pomembnejši univerzitetni medicinski center v širši regiji.

 


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava