​Pri založbi Verlag Dr. Kovač v Hamburgu je izšla znanstvena monografija z naslovom »Athletes Friendly Education«
Datum objave: 12. 01. 2021

Slika atleths (2).jpg

Pri založbi Verlag Dr. Kovač v Hamburgu je izšla znanstvena monografija z naslovom »Athletes Friendly Education«. Avtorji monografije so:  red. prof. dr. Marko Ferjan, red. prof. dr. Iztok Podbregar, izr. prof. dr. Polona Šprajc, Petra Robnik in red. prof. dr.  Eva Jereb. Recenzenta sta bila red. prof. dr. Edvard Kolar in red. prof. dr. Maja Zalaznik.


Athletes Friendly Education.png


Monografija je nastala v okviru ERASMUS + projekta Athletes Friendly Education – AFE (603523-EPP-1-2018-1-SI-SPO-SCP).


Štirje avtorji te knjige prihajajo iz Fakultete za organizacijske vede, Petra Robnik pa je doktorska študentka, zaposlena na Olimpijskem komiteju Slovenije.


Na fakulteti so  desetletjih njenega obstoja študirali številni vrhunski športniki: državni reprezentanti  v različnih panogah, nekaj državnih, evropskih in tudi svetovnih ter olimpijskih medaljistov v različnih športnih panogah. 


Mnogi od teh študentov so diplomirali, nekateri žal niso dokončali študija. Vsakega, ki je diplomiral, so zelo veseli in pri vsakem študentu športniku, kjer so bile težave, so se spraševali, kaj je šlo narobe.


V knjigi avtorji izpostavljajo nekatere vidike, katere je v šolah in na fakultetah treba upoštevati pri delu z vrhunskimi športniki. Vidik sistemskih rešitev na ravni države, pomen evalvacij izobraževalnih ustanov, zavzetost dijakov in študentov, pomen e-izobraževanja za vrhunske  športnike, primernost koncepta učeče se organizacije za delo s športniki in vpliv prilagoditev kurikuluma pri posameznih predmetih Delo s študenti športniki ni industrija. Zato v knjigi avtorji ne ponujamo receptov, ker recepti za delo s športniki ne obstajajo. Vsebino knjige je treba razmeti kot nabor vsebin, o katerih je treba razmišljati, kadar delamo z dijaki oziroma študenti športniki.


Slika atleths (3).jpg


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava