Objava znanstvenega članka plod večletnega sodelovanja Fakultete za strojništvo in Premogovnika Velenje
Datum objave: 7. 01. 2021

V slovenski znanstveni reviji Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering so objavili znanstveni članek »Single-step heat treatment for the restoration of the mechanical properties of cold-strained mining support steel 31Mn4«, avtorjev Lojen Gorazda, Mayer Janeza, Bončina Tonice in Zupanič Franca. Članek, v katerem so predstavili rezultate raziskovalnega dela za gospodarstvo, je bil objavljen kot vodilni članek z grafično predstavitvijo na naslovnici revije Strojniški vestnik. Objavljeni rezultati so dosežek temeljnih in aplikativnih raziskav o obnašanju jekla pri utrjevanju in kasnejšem rekristalizacijskem žarjenju, kjer so opredelili parametre, s katerimi lahko s toplotno obdelavo v enem koraku povrnemo jeklenim lokom začetne lastnosti in s tem omogočimo njihovo ponovno trajnostno in varno uporabo v jami.


PREMOGOVNIK VELENJE SLIKA.jpgČlanek vsebuje del rezultatov, ki so nastali v okviru večletnega sodelovanja med sodelavci Laboratorija za materiale pod vodstvom prof. dr. Zupaniča, sodelavci Laboratorija za zahtevne inženirske simulacije in eksperimentiranje Fakultete za strojništvo ter sodelavci Premogovnika Velenje. Glavni cilj raziskav je bilo ugotoviti, kako bi zmanjšali stroške za nove jeklene podpore, ki se med uporabo zaradi premika zemljin poškodujejo in se morajo zamenjati z novimi in predstavljajo največji strošek v premogovniku.


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava