Razpis za izbiro kandidatov za člane evalvacijske komisije FL
Datum objave: 5. 01. 2021

Objavljamo Razpis za izbiro kandidatov za člane evalvacijske komisije pri izvedbi notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru​.


Zainteresirani naj svojo vlogo posredujejo v zaprti kuverti s pripisom »vloga za člane evalvacijske komisije FL UM« na naslov

 

Univerza v Mariboru

Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze

Slomškov trg 15, 2000 Maribor

 

ali na elektronski naslov miha.pauko@um.si, najkasneje do 27. januarja 2021 (datum dospetja).

 

Vlog, ki bodo dostavljene na zgornji naslov ali po elektronski pošti po izteku zgoraj navedenega roka, Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze ne bo obravnavala in bodo zavržene.

 

Obrazec vloge za prijavo na razpis se nahaja med prilogami razpisa.

 

Kandidati bodo o izbiri/ne izbiri obveščeni najkasneje do 26. februarja 2021 po elektronski pošti.

 

Za dodatne informacije glede postopka izbire evalvacijske komisije in same izvedbe notranjih programskih evalvacij se lahko obrnete na Joanno Tekavc iz Oddelka za razvoj in študentske zadeve Univerze v Mariboru (joanna.tekavc@um.si; tel:. + 386 (2) 23 55 260).Priloge
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava