Sodelavca Fakultete za strojništvo prof. dr. Breda Kegl in izr. prof. dr. Marko Kegl ​soavtorja znanstvene monografije pri založbi Springer
Datum objave: 27. 10. 2020

​Monografija je dragocen vir za raziskovalce in inženirje na področju znanosti o okolju, strojništva in kemijskega inženirstva ter za dodiplomske in podiplomske študente.​9783030547073 (002).jpg


Znanstvena monografija Nanomaterials for Environmental Application: Fuel Additives for Diesel Engines raziskuje uporabo nanomaterialov kot dodatkov za dizelsko gorivo. Obširno pregleduje značilnosti dizelskih motorjev in najpogosteje uporabljene nanomateriale in nanogoriva ter razpravlja o praktičnih vprašanjih glede uporabe nanomaterialov kot aditivov za gorivo s tehničnega, okoljskega in zdravstvenega vidika.


Posebna pozornost je posvečena vprašanjem v zvezi s kratkotrajno uporabo nanomaterialov v dizelskih motorjih, kot so:


  • ​Katere so najpomembnejše aktivnosti nanomaterialov v dizelskih motorjih?
  • Kaj se zgodi z nanomateriali na različnih stopnjah, od posode za gorivo do izpušnih plinov?
  • Kakšni so učinki uporabe nanogoriva na značilnosti dizelskih motorjev? in
  • Kakšni so učinki nanomaterialov na dele in sisteme dizelskih motorjev?


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava