Služba za prenos znanja in tehnologij Univerze v Mariboru
Datum objave: 7. 10. 2020

Služba za prenos znanja​ in tehnologij deluje kot centralna vstopna točka, kadar se soočite s problemi s področja raziskav in razvoja.

 

V sklopu aktivnosti vam nudimo podporo in pomagamo:

  • pri promociji vaših inovacij in znanja;
  • pri vzpostavitvi sodelovanja s podjetji (in obratno);
  • pri pripravi obvestila o službenem izumu ;
  • v postopku za prevzem službenega izuma Univerze v Mariboru;
  • pri urejanju razmerij (npr. skupni izum, NDA, licenčna pogodba) med Univerzo v Mariboru, študenti in raziskovalnimi partnerji ter
  • v postopku za zaščito izuma s pravicami industrijske lastnine.

Skupaj poskrbimo, da rezultate vaših raziskav pred javno objavo ustrezno zaščitimo s pravicami industrijske lastnine!

 

Z več informacij se obrnite na Službo za prenos znanja in tehnologij UM tto@um.si ali obiščite njihovo spletno stran tto.um.si   Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava