Dies Academicus - neposredni spletni prenos
Datum objave: 14. 09. 2020

Dies_academicus_2020_Vabilo_online.png

Na slovesnosti bomo podelili nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM, listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM, listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM in listino Naj prostovoljec študent UM. Podelili bomo tudi častna naslova zaslužna profesorica in zaslužni profesor, ki se podeljujeta za izredne uspehe in dosežke pri znanstvenoraziskovalnem, izobraževalnem in mentorskem delu ter za razvoju in delovanju fakultete. Na predlog Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru bo zaslužna profesorica tako postala prof. dr. Jana Goriup, na predlog Pravne fakultete pa bo naslov zaslužni profesor prejel prof. dr. Ludvik Toplak.

 

Podelili bomo tudi najvišje priznanje, častni doktor, za izjemne in vrhunske dosežke, zasluge za razvoj in delovanje Univerze v Mariboru ter večanje njenega ugleda, ki ga bo na predlog Pravne fakultete Univerze v Mariboru prejel prof. dr. Wolfgang Jelinek z Univerze v Grazu​, ki je s svojim izkušnjami in bogatim akademskim delom znatno pripomogel k mednarodni prepoznavnosti fakultete, svoje znanje pa je z veliko vnemo prenašal tudi na študente Pravne fakultete UM. ​


Slavnostna govorka letošnje slovesnosti bo dr. Manja Klemenčič, predavateljica sociologije visokega šolstva na oddelku za sociologijo in predavateljica splošne edukacije na Faculty of Arts and Sciences, Harvard University. Klemenčičeva predava, raziskuje, mentorira in opravlja svetovalno delo na področju sociologije in politike visokega šolstva ter mednarodnih in primerjalnih študij visokega šolstva. Na Harvardu je dobitnica večih priznanj za odličnost v poučevanju. Letos je bila tudi dobitnica nagrade John R. Marquand za izjemno mentorsko delo, podporo in svetovanje študentom. Dve leti zapored je bila imenovana s strani Harvard Yearbook Publication za eno najbolj priljubljenih profesoric diplomantov. Na Harvardu, skupaj s profesorjema Reuben in Menand na Harvardu, vodi Mahindra Seminar Universities: Past, Present and Future.  


Manja_K_avtor_Joshua_Chiang.jpg


V svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem s vprašanji vplivnosti, učinkov ter aktivnega vklučevanja študentov v izobraževalne procese in reforme visokošolskih zavodov. V okviru tega področja korigira tradicionalni raziskovalni pristop v sociologiji visokega šolstva, ki se osredotoča predvsem na vprašanja učinkov visokošolskih zavodov in izobraževalnih procesov na študente in ne obratno. Učinke študentov na visokošolske zavode raziskuje v treh domenah. Ena domena zajema študentsko organiziranje in vplivnosti študentov preko mehnizmov in organov formalne študentske zastopanosti v procesih odločanja. Druga domena se osredotoča na študente osredotočeno poučevanje in učenje ter aktivno vključevanje študentov v te procese.  Tretja domena odpira vprašanja študentskega dela - tako prostovoljnega kot plačljivega – v visokošolskem zavodu in učinke, ki jih imajo študenti na svoje zavode in skupnosti v okviru teh zavodov preko različnih oblik študentskega dela. Raziskovala je tudi pogoje akademskega dela, zagotavljanje kakovosti, profiliranje univerz, internacionalizacijo visokega šolstva ter državljansko izobraževanje v kontekstu visokega šolstva. Največ se ukvarja s primerjalnimi empiričnimi raziskavami na področju Evrope, globalnimi primerjalnimi študijami ter študijami, ki zadevajo Slovenijo. V 2020 je pri založbi Routledge izšla urejena zbirka Routledge International Handbook on Student Center Learning and Teaching in Higher Education (v souredništvu s Sabine Hoidn, University St. Gallen), kjer uvaja koncept študentske agentnosti v na študente osredinjenem poučevanju in učenju ter koncept na študente osredinjenega ekosistema v visokem šolstvu. V letu 2020 bo pri založbi Springer izšla tudi International Encyclopedia of  Higher Education Systems and Institutions, kjer je tematska urednica volumna Elite and Mass Higher Education Systems (glavna urednika sta P. Teixteira, University of Porto and JC Shin, Seul University). V 2020 je za Evropsko Unijo v so-avtorstvu pripravila študijo Mapping and Analysis of Student-Centred Learning and Teaching Practices, ki jo je objavila Služba za publikacije Evropske Unije. V slovenskem prostoru pa je v 2020 v so-avtorstvu objavila študijo Akademski poklic v družbi znanja (APIKS) in pogoji za akademsko delo v Sloveniji: Ugotovitve iz raziskave, izvedene leta 2018, ki jo je objavila Agencija CMEPIUS. 

 

Klemenčičeva je glavna urednica revije European Journal of Higher Education (Routledge / Taylor & Francis) in so-urednica knjižne zbirke Understanding Student Experiences of Higher Education (Bloomsbury). Je članica uredniških odborov Tertiary Education and Management, Policy Reviews in Higher Education, Higher Education in Russia and Beyond, Journal of Student Affairs in Africa in The Europa World of Learning ter recenzentka za dvajset akademskih revij in založb.


Dodiplomski študij iz ekonomije je končala na Univerzi v Mariboru. Na Univerzi v Cambridgeu je zaključila magistrski študij iz Evropskih študij ter doktorski študij iz področja mednarodnih študij s poudarkom na politologiji in politični sociologiji. Kot doktorska raziskovalka je gostovala na Harvard Kennedy School of Government in na Center for European Policy Studies v Bruslju. Kot podoktorska raziskovalka pa je delovala na Minda de Gunzburg Center for European Studies, Harvard University; Center for International Higher Education, Boston College; Center for Social Science Research in Berlin (WZB) in Harvard Graduate School of Education. Leta 2010 se je kot podoktorska raziskovalka pridružila raziskovalni skupini Prof. Pavleta Zgage na projektu Diferenciacija, enakost, produktivnost: socialne in ekonomske konsekvence razširjenih in diferenciranih visokošolskih sistemov z vidikov internacionalizacije (08-EuroHESC-OP-016), ki ga je financiral ARRS. Od takrat je zunanja sodelavka Centra za edukacijske politike, Pedagoške fakultete, Univerze v Ljubljani.  V Sloveniji sodeluje tudi z raziskovalno skupino na Centru Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), posebno v okviru globalne mreže APIKS - Academic Profession in Knowledge Societies. V soavtorstvu ali souredništvu so pri CMEPIUSu objavili več publikacij: Pogoji akademskega dela v Sloveniji: Pogoji akademskega dela v Sloveniji. Ugotovitve 2013 EUROAC študije; Evalvacija učinkov programa Erasmus na visoko šolstvo v Sloveniji in Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju: Od teorije k praksi, od prakse k teoriji.


Kot recenzentka in evalvatorka svetuje nacionalnim raziskovalnim skladom (National Research Foundation (NRF), Human Sciences Research Council, South Africa; Research and Scoping Awards of the Society of Research into Higher Education, United Kingdom; Irish Research Council Laureate Awards scheme; Research Grants, Social Sciences and Humanities Research Council | Conseil de recherches en sciences humaines, Government of Canada; Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice (MECS), Romania; ESCR/NRF Newton, United Kingdom) in Evropski Uniji (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Commission za akcije programa Erasmus+, vključno z akcijo European Universities). Na področju priprave ter implementacije visokošolskih politik in strategij svetuje mednarodnim organizacijam (UNESCO, World Bank) in državnim institucijam (Slovenija, Finska, Saudska Arabija, Nigerija, Litva, Kazahstan, Španija). Od 1998 do 2001 je delovala kot generalna sekretarka European Students' Union (ESU) na Dunaju in Bruslju in vodila študentsko delegacijo na ministrsko srečanje v Bologni ob podpisu Bolonjske deklaracije (1999) ter v Pragi (2001). 


​Glasbeni program bo v izvedbi sopranistke Martine Burger in pianistke Kayoko Ikeda posvečen jubilejnemu letu Huga Wolfa. ​


Glasbeni program:

Hugo Wolf: Die Nacht

Hugo Wolf: Auch kleine Dinge

Hudo Wolf: Er ist's

 

Življenjepis:

Sopranistka Martina Burger je z odliko diplomirala leta 2011 na zagrebški Akademiji za glasbo. Bila je izjemno uspešna na mednarodnih in nacionalnih pevskih tekmovanjih. Leta 2010 je prejela tudi rektorjevo nagrado zagrebške univerze. Njeno uspešno pevsko kariero je oblikovalo veliko domačih in mednarodnih sodelovanj ter opernih in koncertnih nastopov. Poustvarila je 22 opernih vlog (Pamina in Kraljica noči v Čarobni piščali, Adina, Lauretta, Evridika v Offenbachovem Orfej v peklu, Minka, Frasquite, Belinda, Madame Herz ...), v lanski sezoni pa je v ljubljanski operi nastopala v vlogah Micaele in Clorinde.


foto Martina Burger.jpg

Sopranistka Martina Burger ima tudi široka pedagoška znanja: sodelovala je z Vokalno akademijo Ljubljana, vodila delavnico vokalne tehnike na Konzervatoriju za glasbo v Pekingu (Kitajska), na Mednarodnem zborovskem festivalu Europa Cantat v Pécs-u (Madžarska) ter seminar vokalne tehnike na Rijeki (Hrvaška). Pomemben del njenega pedagoškega delovanja je sodelovanje z Associazione Laes ed Estro Armonico (Salerno) in z Glasbeno matico v Trstu, kjer skrbi za pevsko pripravljenost zborovskih pevcev. Redno sodeluje z Javnim skladom Republike Slovenije na področju vokalne glasbe, za njih vodi seminarje vokalne tehnike za zborovodje in korepetitorje ter piše izobraževalna gradiva. Poleg izobraževanja različnih mednarodnih in nacionalnih pevskih zborov, že vrsto let tudi individualno poučuje solo petje in tako vzgaja nove mlade talente.

 

Pianistka Kayoko Ikeda je diplomirala iz glasbene pedagogike na Univerzi za izobraževanje v Kyotu, na Japonskem, ter z odliko zaključila študij klavirja na Konzervatoriju v Parmi (Italija). Kot asistentka dirigenta je sodelovala s Teatro Municipale Piacenza, Teatro Regio di Parma, Teatro Verdi Busseto, Teatro Municipale Valli, z norveško Opero Bergen in drugimi, ter sodelovala s številnimi svetovno znanimi pevci in dirigenti. Trenutno je kot korepetitorica zaposlena v SNG Opera in balet Ljubljana.


Foto Kayoko Ikeda.jpg


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava