Univerzitetna založba je v avgustu 2020 izdala 5 publikacij
Datum objave: 7. 09. 2020


FT.jpg

Fakulteta za turizem

Ljudje v turizmu: Izbrana poglavja iz managementa človeških virov v turizmu

DR. MITJA GORENAK

 

Management človeških virov je kompleksen preplet dejavnosti, ki jih morajo izvajati managerji, da lahko optimizirajo delovanje celotne organizacije. V kolikor gre za organizacijo v storitvenem sektorju, kamor prištevamo turizem, so zadeve še nekoliko bolj zapletene, saj je uspešnost odvisna od direktnega zadovoljstva uporabnika storitve. V knjigi se prepletajo poglavja, vezana na področje managementa, kot tudi bolj sociološko in psihološko obarvane tematike. Tako knjigo pričenjamo s poglavjem o vrednotah posameznika, iz katerih kasneje sledijo vrednote organizacije. Obe tematiki sta neločljivo povezani s preostalimi, saj predstavljata temelj delovanja posameznika in sleherne organizacije. Sledita poglavji o organizacijski kulturi in družbeni odgovornosti, ki izkazujeta tako imenovani »modus operandi« organizacije. Sledijo poglavja o kompetencah, vodenju in ocenjevanju delovne uspešnosti, ki govorijo o odnosu med posameznikom in organizacijo. Knjigo zaključujejo tri poglavja, vezana predvsem na trenutne operativne zahteve v organizaciji, in sicer poglavja o pripadnosti, motivaciji in medgeneracijskem managementu v organizaciji.

 

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/491


feri.jpg

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Modeliranje, analiza, sinteza in realizacija regulacijskih sistemov

dr. Jožef Ritonja

 

Učbenik obravnava vse faze v izdelavi regulacijskih sitemov. Najprej temeljito predstavi metode določitve matematičnih modelov. Pokazane so metode za analizo izpeljanih matematičnih modelov. Na osnovi pridobljenih znanj je narejena sinteza regulacijskih sistemov. Pokazana je realizacija diskretnih regulacijskih sistemov.

 

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/496


fov.jpg

 

Fakulteta za organizacijske vede

Oblikovanje, razvoj in vodenje timov

DR. MIHA AMRIČ, ANA LAMBIĆ in DR. GORAN VUKOVIĆ

 

Razne oblike timskega dela lahko dandanes zasledimo pri prav vsakem dogodku, tako v zasebnem, kot tudi poklicnem življenju. Pomembno je, da se zavedamo nujnosti in pomembnosti delovanja posameznikov v skupini oziroma timih, kot funkcionalni enoti, ker s tem posledično dosegamo boljše, učinkovitejše in uspešnejše delovanje. Posameznik vedno obravnava samega sebe glede na njegov odnos do drugih posameznikov ali skupine. Omenjeno pa lahko projiciramo na delovanje in delo zaposlenih v organizacijah. Delovanje v timih povezuje kakovostno medsebojno sodelovanju tistih, ki upravljajo in izvršujejo poslovne procese. Timsko delo je nepogrešljiv delovni standard znotraj organizacij, saj le-ta omili nihanje učinkov posameznikov (članov tima) in bistveno doprinese k konsistentnosti opravljenega dela; torej uspeh pogosto temelji na timski naravnanosti.

 

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/490


 

FERI učeik.jpg

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Transformatorji: Učbenik

DR. JOŽEF RITONJA in DR. IVAN ZAGRADIŠNIK

 

Učbenik opisuje delovanje idealnega in realnega enofaznega transformatorja. V nadaljevanju sledi obravnava enofaznih, trifaznih in posebnih transformatorjev. V zaključku je še prikazan primer načrtovanja malega trifaznega transformatorja.

 

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/487


 

FVV.jpg

Fakulteta za varnostne vede

Transnacionalna kriminaliteta: Študijsko gradivo

DR. BOJAN DOBOVŠEK

 

Publikacija Transnacionalna kriminaliteta oriše sodobne oblike kriminalitete v luči hibridnih ogrožanj. Analizirane so najpomembnejše organizirane kriminalne skupine v svetu začenši z Mafijo do Triad in Jakuz. V nadaljevanju sledi prikaz temeljnih dejavnosti teh skupin od problematike trgovine z drogo in orožjem, do igralništva in pranja denarja. Poseben poudarek je dan razvoju kibernetske organizirane kriminalitete in zlorabam v finančnem svetu. Pri tem se izpostavi prehod kriminalnih združb v gospodarstvo in vplivu na politiko. Za jasnejši vpogled v problematiko so podrobneje opredeljena in analizirana področja trgovine z ljudmi, kriminalitete v zvezi z umetninami in stanje na Zahodnem Balkanu ter v Sloveniji.

 

Publikacija je na voljo v tiskani izdaji in se prodaja na UM Fakulteti za varnostne vede.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/488

 


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava