Diplomirala je nova generacija študentov Fakultete za turizem
Datum objave: 7. 09. 2020

​Nova generacija 27 diplomatov in magistrov brežiške Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je v četrtek, 3. 9. 2020 prejela diplomske listine na slovesni podelitvi diplom. Listine jim je izročil dekan Fakultete za turizem izr. prof. dr. Boštjan Brumen.


Podelitev diplom TF 20-19.jpg

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je letos, 3. 9. 2020 dobila peto generacijo 27 diplomantov visokošolskega strokovnega, univerzitetnega in magistrskega študijskega programa Turizem. Prireditev je potekala v slovesnem ambientu Viteške dvorane brežiškega gradu. Diplomanti so prejeli svoje diplomske listine iz rok dekana fakultete izr. prof. dr. Boštjana Brumna. Dekan je v svojem nagovoru poudaril, naj v teh nenavadnih časih, kljub temu ali prav zato, (po)iščejo svoje priložnosti ter da je edina stalnica v življenju sprememba in zato prilagodljivost ključna vrlina za uspeh, ki pa vseeno ni edino merilo sreče. Sreča pa je bila tudi osrednji motiv celotne prireditve, ki jo je vodila asist. Barbara Pavlakovič ter jo s svojo pevsko točko popestrila študentka Ina Olup. Zahvalo v imenu vseh diplomantov 2020 je to leto izrekla diplomantka visokošolskega strokovnega programa, Martina Senekovič.


Prireditev je to leto potekala nekoliko drugače kot smo bili vajeni pretekla leta. Prvotno načrtovani termin v aprilu je odpadel zaradi razglašene pandemije ter je tudi v novem, nadomestnem datumu potekal v precej manjši izvedbi, brez vabljenih gostov, staršev, mentorjev. Kljub nekoliko nenavadni situaciji je bil to za diplomante, ki so diplomirali do 10. 3. 2020, vseeno prav poseben dogodek.


Ob tej priložnosti vsem diplomantom generacije 2020 še enkrat izrekamo iskrene čestitke za njihov uspeh! 

Podelitev diplom TF 20-7.jpg


Seznam diplomantov in njihovih zaključnih nalog


Visokošolski strokovni študijski program Turizem:

Jure Bonča je pod mentorstvom izr. prof. dr. Mitje Gorenaka diplomiral z naslovom Analiza dejavnikov zadovoljstva zaposlenih v butičnem hotelu.

Anja Jevšinek je pod mentorstvom izr. prof. dr. Marka Koščaka in somentorstvom pred. Borisa Prevolška diplomirala z naslovom Kulturna dediščina Šentjurja kot potencial za razvoj trajnostnega turizma.

Laura Lupše je pod mentorstvom pred. Borisa Prevolška diplomirala z naslovom Žganjekuha kot dopolnilna dejavnost na kmetiji in njen potencial vključevanja v turistično ponudbo Obsotelja in Kozjanskega.

Marina Majerič je pod mentorstvom izr. prof. dr. Marka Koščaka in somentorstvom asist. Nejca Pozveka diplomirala z naslovom Vključevanje naravne dediščine v turistično ponudbo na območju občine Krško.

Tadeja Medved je pod mentorstvom doc. dr. Saše Zupan Korže diplomirala z naslovom Izboljšanje velneške ponudbe v grand hotelu Donat superior Rogaška Slatina.

Erik Miklin je pod mentorstvom doc. dr. Jasne Potočnik Topler diplomiral z naslovom Filmski turizem: primer trilogije Gospodar prstanov (Lord of the rings) in Nove Zelandije.

Elizabeta Prosenik je pod mentorstvom izr. prof. dr. Boruta Vojinovića diplomirala z naslovom Zadovoljstvo tujih turistov s kulturnimi prireditvami v Posavju.

Martina Senekovič je pod mentorstvom izr. prof. dr. Marka Koščaka in somentorstvom asist. Nejca Pozveka diplomirala z naslovom Vloga in pomen naravne in kulturne dediščine pri razvoju trajnostnega turizma na širšem območju Radgonskih goric.

Sarah Šantl je pod mentorstvom doc. dr. Jasne Potočnik Topler diplomirala z naslovom Literarni turizem v občini ravne na koroškem: primer Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca.

Paula Trpkov je pod mentorstvom doc. dr. Saše Zupan Korže diplomirala z naslovom Kategorizacija in kakovost hotelov v regiji Posavje.

Sara Vocovnik je pod mentorstvom doc. dr. Jasne Potočnik Topler diplomirala z naslovom Vloga pivovarne Lobik pri razvoju pivskega turizma v občini Ruše.

Žiga Zdovc je pod mentorstvom pred. Borisa Prevolška diplomiral z naslovom "Laško-sotočje dobrega"
in analiza tamkajšnjih turističnih ponudnikov s poudarkom na povezovanju.

Alen Žago je pod mentorstvom doc. dr. Jasne Potočnik Topler diplomiral z naslovom Kulturni turizem v občini Šentrupert: stanje, možnosti in priložnosti.

 

Univerzitetni študijski program Turizem:

Nuša Cesar je pod mentorstvom doc. dr. Jasne Potočnik Topler ter somentorstvom asist. dr. Maje Rosi diplomirala z naslovom Vloga Slovenskega narodnega gledališča Maribor pri razvoju kulturnega turizma v Mariboru.

Špela Jerin je pod mentorstvom izr. prof. dr. Marka Koščaka ter somentorstvom asist. Tomija Špindlerja diplomirala z naslovom Razvoj produktov naravne in kulturne dediščine na območju Stične in okolice.

Nina Perc je pod mentorstvom doc. dr. Tanje Lešnik Štuhec diplomirala z naslovom Analiza in možnosti dostopnega turizma na gradu Podsreda.

 

Magistrski študijski program Turizem:

Leo Bartolec je pod mentorstvom izr. prof. dr. Maje Turnšek magistriral z naslovom Ultra Europe festival in z njim povezane spremembe v marketingu in menagementu mesta Split.

Katarina Dornik je pod mentorstvom doc. dr. Marjetke Rangus in somentorstvom doc. dr. Andreje Trdina magistrirala z naslovom Politični vpliv na imidž turistične destinacije: primer Brazilije.

Simon Hojnik je pod mentorstvom izr. prof. dr. Maje Turnšek magistriral z naslovom Zemljevidi in aplikacije: teorija rabe in zadovoljitve na primeru prostorkega pozicioniranja v turizmu.

Franci Mežič je pod mentorstvom izr. prof. dr. Marka Koščaka in somentorstvom asist. Nejca Pozveka magistriral z naslovom Odgovorno in trajnostno upravljanje vinorodne dežele Posavje kot turistične destinacije.

Petra Mikulčić je pod mentorstvom doc. dr. Jasne Potočnik Topler magistrirala z naslovom Tuji jeziki v turizmu: ali visokošolsko izobraževanje sovpada s potrebami turističnega gospodarstva? Primer Hrvaške.

Marko Ogorelc je pod mentorstvom izr. prof. dr. Marka Koščaka in somentorstvom asist. dr. Maje Rosi magistriral z naslovom Merjenje stopnje trajnosti v turističnih destinacijah republike Slovenije.

Barbara Slak je pod mentorstvom izr. prof. dr. Marka Koščaka magistrirala z naslovom Potenciali podjetniškega mreženja med turističnimi ponudniki destinacije Mirnska dolina.

Sara Strah je pod mentorstvom doc. dr. Marjetke Rangus in somentorstvom izr. prof. dr. Boštjana Brumna magistrirala z naslovom Odnos do zasebnega upravljanja kulturno dediščinskih spomenikov na primeru Lipice.

Vid Tratnik je pod mentorstvom izr. prof. dr. Marka Koščaka in somentorstvom asist. Barbare Pavlakovič magistriral z naslovom Izzivi upravljanja trajnostnega razvoja turizma v Savinjski statistični regiji.

Bogdan Turnšek je pod mentorstvom izr. prof. dr. Maje Turnšek magistriral z naslovom Izkustvena ekonomija na primeru dediščinskega turističnega produkta Dežela kozolcev na Dolenjskem.

Rok Valenčič je pod mentorstvom doc. dr. Melite Rozman Cafuta in somentorstvom izr. prof. dr. Boštjana Brumna magistriral z naslovom Vpliv podnebnih sprememb na smučarski turizem v Alpah.

 

 

 

 

 

 

 


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava