​Pasti in priložnosti digitalizacije za trajnostno prihodnost
Datum objave: 4. 09. 2020

10. in 11. junija  2021 bo v  Mariboru potekala 16. IRDO mednarodna znanstveno-poslovna konferenca Družbena odgovornost in izzivi časa 2021. Avtorji naj svoje predloge povzetkov prispevkov oddajo organizatorjem do 10. novembra 2020.

 

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je v sodelovanju z Univerzo v Mariboru in številnimi podpornimi partnerji na svojem spletnem mestu objavil vabilo avtorjem za pripravo znanstvenih, strokovnih in poslovnih prispevkov na temo Pasti in priložnosti digitalizacije za trajnostno prihodnost. 16. IRDO mednarodno znanstveno-poslovna konferenca Družbena odgovornost in izzivi časa bo tako potekala 10. in 11. junija 2021 v prostorih Univerze v Mariboru in virtualno.

 

irdo pasica.png

»Poglavitna tema konference za naslednje leto je digitalizacija. Organizatorji vabimo avtorje prispevkov, da le-te osvetlijo iz več vidikov obravnave, potrebnih za ustvarjenje sinergije med temami. Ti vidiki so: posameznik, organizacije, okolje, družba (lokalna in mednarodna), gospodarstvo. K sodelovanju vabimo kot avtorje prispevkov tako znanstvenike, strokovnjake, poslovneže, kot tudi mlade ter druge posameznike,« o konferenci v nagovoru vabila avtorjem med drugim pove zaslužni profesor ddr. Matjaž Mulej, predsednik programskega odbora konference. Dodaja še: »Razpisali smo naslednje predlagane teme za konferenco v letu 2021: sistemski vidiki digitalizacije, mednarodne usmeritve na področju prihodnosti z digitalizacijo, cyber-security, digitalizacija v različnih dejavnostih, človeški vidiki digitalizacije in druge teme (lahko so povezane z digitalizacijo). V okviru spremljevalnega programa konference bodo potekale še okrogle mize in srečanje Slovenskega društva za sistemsko raziskovanje, zato vabimo vse, da se nam pridružijo pri iskanju rešitev za trajnostno prihodnost.«

 

K oddaji povzetkov avtorskih prispevkov organizatorji do 10. novembra 2020 vabijo znanstvenike, menedžerje, strokovnjake iz različnih področij, vodje oddelkov, učitelje na univerzah in v drugih izobraževalnih organizacijah, raziskovalce, vodje iz podjetij, vladnih in nevladnih organizacij, študente, mladinske delavce, mladinske organizacije, oblikovalce javnega mnenja in druge.

 

Doslej se je konference vsako leto udeležilo od 50 do 150 udeležencev, predstavlja pa pomemben prispevek različnih avtorjev k znanosti in stroki. Zborniki dosedanjih 15-tih konferenc so javnosti brezplačno dostopni na spletni strani inštituta IRDO, vire za svoje delo pa iz njih črpajo tako študenti, kot učitelji in drugi raziskovalci, strokovnjaki ter menedžerji. Zborniki dosedanjih konferenc so brezplačno dosegljivi na tem spletnem mestu: http://www.irdo.si/irdo-konferenca/.


 

Dodatne informacije: IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, www.irdo.si  

  • zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, predsednik Strokovnega sveta in RS ZRC IRDO ter predsednik Programskega odbora konference, matjaz.mulej@um.si , tel. 031 393 916;
  • mag. Anita Hrast, direktorica inštituta IRDO in predsednica Organizacijskega odbora konference, anita.hrast@irdo.si , info@irdo.si , www.irdo.si, tel.: 031 344 883
  • izr. prof. dr. Igor Perko, direktor World Organisation of Systems and Cybernatics (WOSC), igor.perko@um.si


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava