Sodelovanje med FE UM , TU Graz in podjetjem Talum d.d. - uspešna raziskava in objava članka v ugledni reviji
Datum objave: 21. 08. 2020

Naraščanje števila prebivalstva v svetu, prekomerna izraba fosilnih goriv, še posebej v razvitih državah in izumiranje mnogih rastlinskih in živalskih vrst, povzročajo velike ekološke probleme v svetu z neslutenimi posledicami. Rešitev nastale situacije ni enostavna, vsekakor pa je potrebno za pridobivanje potrebne električne energije, toplotne energije in goriv v bližnji prihodnosti preiti v čim večji meri na izrabo obnovljivih virov in uporabo alternativnih energetskih procesov, kot so na primer vodikove in metanolove tehnologije.


V Laboratoriju za termomehaniko, termoenergetiko in nanotehnologijo (LTTN) Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, katerega vodja je prof. dr. Jurij Avsec, se že kar nekaj časa ukvarjajo s to problematiko. LTTN se pod vodstvom prof. dr. Avsca ukvarja s s procesi povezanimi s termodinamiko in mehaniko, še posebej veliko raziskovalnega dela so v LTTN  opravili na področju vodikovih tehnologij, klasičnih in alternativnih termoenergetskih tehnologij  in eksergijskem ocenjevanju procesov.​ Potencial sončne energije je tudi v Sloveniji izjemno velik v primerjavi z ostalimi potenciali OVE. V Sloveniji več kot polovico energije, ki jo potrebujemo za svoj obstoj uporabimo za procese ogrevanja in hlajenja. Predstavljen članek v reviji RSER, predstavlja idejo izrabe sončne energije za vsaj delno ogrevanje s pomočjo solarnih fasadnih panelov. LTTN je sodeloval v določenih fazah v mednarodnem projektu ABS Network. Namen projekta je bil razvoj solarno termično aktiviranega fasadnega panela (STAF) panela. STAF panel je ideja, ki za zniževanje energetskih potreb stavb učinkovito koristi sončno energijo. Tudi LCA analiza za STAF panele kaže na relativno ugodne parametre. STAF panele bi lahko v prihodnosti uporabljali tudi v povezavi s toplotnimi črpalkami ali še kakšnimi drugimi ogrevalnimi sistemi. Prvi avtor članka je dejansko prvi doktorant na Fakulteti za ​energetiko,  dr. Dušan Strušnik, ki je doktoriral ravno pod mentorstvom prof. dr. Jurija Avsca.


DSC_0398.jpg

Slika 1: Del laboratorija LTTN na Fakulteti za energetiko UM, kjer raziskujejo uporabo sončne energije za ogrevanje


V  članku, ki so ga objavili v reviji Renewable and Sustainable Energy Reviews z naslovom A simulation model of the application of the solar STAF panel heat transfer and noise reduction with and without a transparent plate: A renewable energy review so avtorji obdelali problematiko zvočne in toplotne izolacije, ki jo dosežemo s STAF panelom. Članek je podprt tudi z eksperimentalnim delom. Omenjen članek je skupno raziskovalno delo Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, podjetja Talum d.d., kakor seveda tudi Tehniške Univerze v Gradcu-Avstrija.


 LTN_6358.jpg
Slika 2: STAF panel v eksperimentalnem laboratoriju v TU Graz​

 


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava