Vmesno srečanje Erasmus+ projekta Economics of Sustainability (EOS)
Datum objave: 13. 07. 2020

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru kot partnerska institucija sodeluje pri izvedbi Erasmus+ projekta Economics of Sustainability. Projekt je namenjen prepoznavanju izzivov na področju trajnostnega razvoja, njihovi pisni pojasnitvi in predstavitvi možnih rešitev zaznanih izzivov v obliki monografije. Zasnovali bodo učni načrt za predmet poučevanja EOS na partnerskih in drugih institucijah. Izvedli bodo delavnice, pripravili študije primerov in zasnovali koncepte igrifikacije.


Vmesno projektno srečanje so izvedli na daljavo 2. julija 2020. Predstavili so rezultate dosedanjih raziskav in svoje ugotovitve, izmenjevali so svoje ideje in se motivirali za delo. Natančneje so določili področja raziskovanja trajnostnega razvoja, ki jih bodo razvijali posamezni partnerji. Diskutirali so vsebino učnega načrta, ki je predvideni prvi rezultat našega intelektualnega dela. Pregledali so tudi organizacijsko strukturo projekta (Coordinating Committee, Communication and Dissemination Manager, Technical and IT Support Manager, Financial and Administrative Manager) in naslovili odprta vprašanja glede finančnih pravil. Poleg tega so odločali o načinih komuniciranja (notranje, zunanje komuniciranje), presojali ustreznost različnih predlogov logotipa in bili seznanjeni z možnostmi drugega projektnega srečanja v oktobru 2020.


Koordinator projekta je Ekonomska Univerza v Katovicah, Poljska. Pri izvedbi projekta sodelujejo predstavniki šestih držav. Poleg Slovenije in Poljske še Italije, Hrvaške, Severne Makedonije in Litve. Več informacij najdete na spletni strani projekta: www.econosteam.eu in na spletni strani Evropske komisije: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-PL01-KA203-065050


epf projekt objava.png


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava