Raziskovalci Medicinske fakultete UM v sodelovanju z inštitutom IRNAS ter fundacijo New Harvest načrtujejo nove pristope k tkivnem inženirstvu mesa
Datum objave: 19. 05. 2020

Inženirstvo tkiv in organov predstavlja izjemno priložnost za reševanje primanjkljaja števila donorskih organov ter izboljševanje njihove histokompatibilnosti v pacientovem telesu. Prav tako področje tkivnega inženirstva obeta postavitev kompleksnejših in vitro modelov, ki bi lahko omogočali bolj celosten in poglobljen vpogled v delovanje telesa, nastanek bolezni, ter s tem povezan razvoj novih terapij.


Poleg medicinskih aplikacij je omenjena tehnologija našla svoj prostor tudi v razvoju novih pristopov v živilski industriji, predvsem na področju živinoreje in proizvodnje mesa. In vitro vzgojeno meso predstavlja ogromen potencial za nove in trajnostno naravnane načine pridelave. V primerjavi s tradicionalnimi načini proizvodnje bo ta zahteval bistveno manj pitne vode, obdelovalnih površin in energije, proizvedel manjšo količino toplogrednih plinov in potekal z minimalnimi posegi v dobrobit živali.


Raziskovalci skupine izr. prof. Uroša Mavra na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru se z letošnjim letom priključujejo mreži raziskovalnih projektov na področju celične agrikulture, ki jih financira ameriška fundacija New Harvest, ena vidnejših organizacij na tem področju v svetovnem merilu. V okviru projekta bodo raziskovalci s pomočjo pretočnega bioreaktorja, ki ga za New Harvest razvijajo pri inštitutu IRNAS d.o.o. (prav tako iz Maribora), izvajali analizo proliferacije in diferenciacije celic, ki jih najdemo v skeletnih mišicah, ter ugotavljali optimalne parametre gojenja, ki bi nas lahko pripeljali korak bližje k tkivnem inženirstvu večjih in kompleksnejših kosov tkiva ter proizvodnji le teh.


IRNAS_NewsletterBanner.png


Skupaj bodo raziskovalci obeh mariborskih inštitucij v naslednjih dveh letih ugotavljali parametre, ki pospešujejo rast in razvoj tkiv ter nadgradili tehnologijo, ki bo to omogočala v širšem obsegu. Več o projektu in prototipu bioreaktorja je fundacija New Harvest objavila na svoji spletni strani: https://www.new-harvest.org/irnas-bioreactor-out-for-testing. ​


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava