OBVESTILO ZAPOSLENIM IN ŠTUDENTOM UM
Datum objave: 5. 06. 2020

5. 6. 2020

_______________________________________________________________________________________


​Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič izdal posodobljen varnostni protokol za opravljanje dela v prostorih Rektorata UM. Vljudno prosimo, da vsi ravnate v skladu z navodili, saj bomo le tako ohranili naše dragoceno zdravje.​


Varnostni protokol za opravljanje dela v prostorih Rektorata UM (4. 6. 2020).pdf​15. 5. 2020 

__________________________________________________________________________________________


logotip-UM.png

Spoštovani sodelavci in študentje UM!

 

Vlada RS je 13. 5. 2020 izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju Odlok): https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1025/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja, v katerem so iz začasne prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 v prvem členu izvzete univerze in visokošolski zavodi. Študentje imate torej od 18.05.2020 ponovno dovoljenje za vstop v stavbe UM, vendar samo za nujne aktivnosti, ki jih ni možno izvesti na daljavo.

 

Skladno s tretjim odstavkom Odloka, ki pravi: »Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, univerze in samostojni visokošolski zavodi morajo pri izvajanju dejavnosti upoštevati priporočene smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljene na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje, (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).«, je potrebno upoštevati, da se lahko v prostore članic Univerze v Mariboru postopoma vračamo sprva le za opravljanje nujnih obveznosti.

 

Dne 14. 5. 2020 je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 68/2020), s katerim je na območju Republike Slovenije epidemija preklicana, pri čemer se naveden odlok prične uporabljati od 31. 5. 2020. Na podlagi 2. člena Odloka o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) se splošni in posebni ukrepi, sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) v skladu s Sklepom o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 23/20) ob njihovi strokovni utemeljenosti še naprej uporabljajo.

 

Delavci se boste vračali v delovni proces postopamo v skladu z dogovorom z Vašimi predpostavljenimi, prav tako boste študentje tekoče obveščeni, katerih aktivnostih se morate udeležiti na lokacijah v stavbah UM.

 

Prosim vas tudi, da se držite pri delu in ob prisotnosti v stavbah UM varnostnih ukrepov, ki so predpisani. Tako pazite nase, na študente in na sodelavce.

 

Lep pozdrav in ostanite zdravi,

 

Prof. dr. Zdravko Kačič

Rektor Univerze v Mariboru​

PRILOGA:

Varnostni protokol za opravljanje dela v prostorih Rektorata UM.pdf

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava