Razvoj zaščitne opreme za medicinsko osebje v Republiki Sloveniji
Datum objave: 4. 05. 2020
Globalno se v celotnem svetu razširja epidemija virusa SARS-CoV-2 (Covid 19) in tudi Republika Slovenija ni izjema. Tako so se v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, Univerzi v Mariboru, s podjetji Sine d.o.o , Roto d.o.o. in ostalimi partnerji zastavili družbeno odgovoren projekt z naslovom »Razvoj zaščitne opreme za medicinsko osebje v Republiki Sloveniji«.

Slika 2.jpg

 

 

Osnovni cilji projekta so:

1. V najkrajšem možnem času izdelati prototipe zaščitne opreme za zdravstvene delavce in drugo osebje.

2. Opremo preizkusiti v realnem okolju in pridobiti povratno informacijo o uporabniški izkušnji.

3. S slovenskimi podjetji začeti proizvodnjo razvite zaščitne opreme in v okviru dodane vrednosti Republiki Sloveniji ponuditi samo-oskrbo.

 

Za potrebe soočanja zdravstvene stroke s pandemijo novega koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid 19) in hkratne nedostopnosti zaščitne opreme na globalnih trgih smo se najprej odločili izvesti, po zgledu podobnih praks iz tujine, predelavo celo-obrazne podvodne maske v primerno zaščitno medicinsko masko za delo s COVID-19 pacienti. Tovrstna rešitev je bila v osnovi zamišljena, kot zagotovitev zadostnega števila zaščitne opreme le v primeru, da bi se v slovenskem prostoru razširila pandemija v obliki, kot smo ji priča v najbolj prizadetih evropskih državah. Tako smo v zelo kratkem času izdelali več prototipov, ki bazirajo na predelavi podvodne maske ki jih prodaja trgovsko podjetje Decathlon d.o.o. Gre za model podvodne maske »EASYBREATH SUBEA«, ki je preko prilagoditvenega vmesnika nadgrajena z zaščitnim filtrom tipa P3 R ali s klasičnimi anestezijskim filtrom. Do sedaj smo izdelali več različnih prototipov zaščitne maske, ki se razlikujejo glede na področje uporabe (izvajanje ambulantnih pregledov, klasično delo na COVID-19 oddelkih, kirurški posegi), kar je povezano z različnimi nadgradnjami, kot je primer dodajanje osvetlitve ali dodatnih nosilcev za drugo uporabno opremo. V sodelovanju s skupino Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, ki jo vodi dr. Boštjan Lanišnik, so raziskovalci Univerze v Mariboru in sodelujočih podjetij pridobili povratno informacijo o uporabniški izkušnji in rezultatih testiranj v simuliranem kliničnem okolju. Sodelujoči na projektu so nadalje na podlagi medsebojnih usklajevanj razvojno nadgradili in izboljšali obstoječe prototipe. V tehničnem smislu je največji izziv optimiranje prostega volumna za dovod svežega zraka, izbira ustreznih zaščitnih filtrov z najmanjšim tlačnim padcem in ustrezna postavitev dodatnih zapornih ventilov, kar privede do zmanjšanja dihalnega dela uporabnika in tudi deleža CO2 v vdihanem zraku uporabnika. Tako so sodelujoči raziskovalci in razvojniki skupaj z medicinsko stroko pridobili ustrezna izhodišča za razvoj slovenskih celo-obraznih mask za uporabo v medicini. Za testiranje materialov in za nadaljnje pridobivanje povratne informacije o uporabniški izkušnji zdravstvenih delavcev smo potrebovali večje število podvodnih mask. Tako smo za pomoč pri realizaciji dela projekta zaprosili trgovsko podjetje Decathlon d.o.o., ki je sodelujočim partnerjem na projektu doniralo 200 podvodnih mask, ki bodo uporabljene za nadaljnjo predelavo in testiranje. Ob tej priložnosti se podjetju Decathlon d.o.o. zahvaljujemo za donacijo s katero bomo pomagali zagotoviti del zaščitne opreme slovenskim zdravstvenim ustanovam, ki jim bomo lahko z nadaljnjim razvojem slovenske celo-obrazne maske priskočili na pomoč pri ohranjanju njihovega lastnega zdravja ter še uspešnejšemu preprečevanju širjenja virusa SARS-CoV-2 (Covid 19). Primopredaja doniranih podvodnih mask podjetja Decathlon d.o.o. je potekala v torek 28. aprila v prostorih Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije dr. Tina Bergant je na dogodku predala podvodne maske in povedala, da podpira lasten razvoj zaščitne opreme in da se moramo v Sloveniji opreti na lastno znanje in proizvodnjo saj le-to omogoča realizacijo želene samo-oskrbe. Dogodka sta se udeležila tudi rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič in strokovni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor prof. dr. Matjaž Vogrin.

 

Prorektor Univerze v Mariboru prof. dr. Miralem Hadžiselimović je na kratko predstavil vizijo projekta razvoja slovenske celo-obrazne medicinske zaščitne maske, ki bo narejena po meri uporabnika, ki jo bo v končni fazi mogoče izdelati s celotno verigo slovenskih proizvajalcev, kot produkt z visoko dodano vrednostjo. Namreč ideja je razviti “pametno“ celo-obrazno masko izdelano po meri uporabnika, ki vključuje vso potrebno senzoriko, telemetrijo in aktuatorje, da bo olajšalo delo zdravstvenim delavcem. Prav tako bo mogoče integrirati v sprednje steklo maske tudi ustrezne leče z morebitno dioptrijo uporabnika. Na koncu je zbranim na dogodku predstavil tudi zaščitni vizir, ki ga bodo slovenska podjetja pod koordinatorstvom Univerze v Mariboru začela izdelovati v bližnji prihodnosti, kar je prvi korak k samo-oskrbi Republike Slovenije za tovrstni segment zaščitne opreme.


Slika 1.jpg

 

Na dogodku je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič izpostavil nujnost prepoznavanja dolgoročnejših posledic trenutne epidemije in v povezavi s tem novih dolgoročnih zahtev po zaščitni opremi pri obravnavi bolnikov v vseh okoljih, v katerih se ti nahajajo, še posebej pa v zdravstvenih ustanovah. Pri tem je pomembno, da bomo za prepoznane potrebe z uporabo domačega znanja pripravili nove inovativne tehnološke rešitve ter z njihovo industrializacijo v slovenskem prostoru prispevali k večji samooskrbi R Slovenije na tem področju, hkrati s tem pa bodo slovenska podjetja pridobila tudi možnost ponuditi razvite produkte na globalnem trgu.

Prav tako je strokovni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med., povedal: »Covid-19 pandemija je še dodatno izostrila potrebo po dosledni uporabi osebne varovalne opreme za zdravstvene delavce na izpostavljenih deloviščih. V UKC Maribor opravimo letno preko 500.000 zdravstvenih obravnav in pri številnih obstaja realna možnost okužbe v obliki aerosola. Prav v takih primerih je zanesljiva varovalna oprema nujna. Zelo pozdravljam projekt »Razvoj zaščitne maske za medicinsko osebje v Republiki Sloveniji«, saj ob tehnični dovršenosti, ki je plod slovenskega znanja, omogoča tudi personalizirano in trajnostno uporabo.«

 

Glede sodelovanja med inštitucijo znanja in medicinsko stroko je vodja raziskovalne skupine dr. Boštjan Lanišnik, dr. med., predstojnik Klinike za ORL in MFK Univerzitetnega kliničnega centra Maribor dodal: »Univerza v Mariboru in UKC Maribor se zahvaljujejo podjetju Decathlon in Ministrstvu za zdravje za donacijo celoobraznih mask. S tem so podprli prizadevanja Univerze v Mariboru in UKC Maribor, da z lastnim znanjem razvijejo zaščitno opremo za zdravstvene delavce. Strinjamo se z državno sekretarko dr. Tino Bregant, da umirjanje epidemije in zelo ugodnih rezultatov, ki smo jih dosegli v Sloveniji, nevarnosti še ni konec in bo dostopna varovalna oprema ključna pri obvladovanju nalezljivih bolezni v prihodnosti. Razvoj lastne varovalne opreme je lahko le plod kombinacije domačega znanja in uporabniške izkušnje.«


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava