Uspešna vzpostavitev poučevanja na daljavo na Univerzi v Mariboru
Datum objave: 25. 03. 2020

​Krizne razmere zaradi nastale epidemije od nas vseh zahtevajo, da ravnamo odgovorno v smeri preprečevanje nevarnosti širjenja nalezljive bolezni, povzročene z novim koronavirusom. Tudi na Univerzi v Mariboru smo se morali učinkovito in predvsem hitro prilagoditi trenutni situaciji, kar je med drugim pomenilo tudi pristop k izvedbi pedagoškega procesa na daljavo.


Po enem tednu poučevanja na daljavo ugotavljamo, da je bil prehod opravljen uspeš​​no!


Sistem za začasno poučevanje na daljavo na Univerzi v Mariboru je bil vzpostavljen v samo nekaj dnevih. Uspešnost sistema je po eni strani rezultat predhodno dobro pripravljene infrastrukture, po drugi strani pa odličnega dela posameznikov in služb, ki so bile vključene v proces vzpostavitve. Pomemben del pri uspešnem zagonu so prispevali tudi IKT koordinatorji na fakultetah ter seveda profesorji in študenti z uporabo predvidenih rešitev.


teams-report.png

Ob tem je rektor prof. dr. Zdravko Kačič dejal: ''Ocenjujem, da izvajanje poteka zelo uspešno, prav tako pa tudi, da se študentke in študenti udeležujejo predavanj na daljavo v precej večjem številu, kot sem sam pričakoval. S tega vidika lahko ugotovim, da izvajanje pedagoškega procesa na daljavo, kot ga izvajamo na UM, izpolnjuje zahtevane standarde kakovosti. Seveda pa to ne bi bilo mogoče brez izjemnega angažiranja naših sodelavk in sodelavcev v zadnjih nekaj tednih pri pripravi okolja in tehničnih rešitev, vsebinskih navodil, organizaciji in koordinaciji dela, čeprav je bil za to na voljo zelo kratek čas, nudenju podpore vsem zaposlenim in prav tako zavzetega dela pedagoških delavcev pri izvajanju pedagoškega procesa na daljavo. Menim, da v teh težavnih razmerah vsi opravljajo delo odgovorno in resno.''


Vzpostavitev in delovanje sistema za poučevanje na daljavo lahko grobo delimo na tehnični del, ki ga je večinoma prevzel Računalniški center Univerze v Mariboru (RCUM) in na vsebinski del, ki ga je prevzel Oddelek za izobraževanje in študij UM, ob močni podpori posameznikov iz Oddelka za pravne, kadrovske in splošne zadeve UM ter Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM (FERI).


1. Tehnični del: Priprava arhitekture sistema poučevanja na daljavo in zagotavljanje infrastrukture, pomoč pri težjih tehničnih vprašanjih, pomoč fakultetnim IKT koordinatorjem, kontakti z dobavitelji opreme in storitev

2. Vsebinski del: Vzpostavitev portala za poučevanje na daljavo z navodili in video vodiči, obveščanje udeležencev o načinu prehoda na poučevanje na daljavo, kontakti s profesorji, pomoč končnim uporabnikom vezanih na poučevanje na daljavo


Na Univerzi v Mariboru smo kot edino okolje za izvajanje videokonferenc za potrebe poučevanja na daljavo predvideli Microsoft Teams. Zaposleni kot tudi študenti so prejeli natančna navodila za lažjo uporabo, prav tako jim je omogočena pomoč v živo preko spleta, navedeni so tudi kontakti oseb, ki jim v tem obdobju lahko pomagajo.


​Učna platforma oz. učno e-okolje Moodle, ki ga na UM uporabljamo že več kot 15 let, ostaja primarno učno e-okolje, kamor profesorji nalagajo gradiva, kjer študenti oddajajo naloge (z obveznim preverjanjem podobnosti vsebin), kjer se lahko izvajajo kvizi, vodi prisotnost, ipd. V Moodlu vsaka učna enota predstavlja svojo »spletno učilnico«, kamor so ob začetku študijskega leta avtomatsko dodani vsi študenti, ki imajo to učno enoto med svojimi obveznostmi. V sklopu prehoda na poučevanje na daljavo, so imeli profesorji navodila, da v tem sistemu objavijo študentom potrebne informacije za vključitev v videokonferenco.


moodle-report.png

​​

V prvem tednu smo tako v učnem e-okolju Moodle zabeležili več kot 70 000 prijav v sistem, 1,5 TB naloženih vsebin in več kot 3800 uporabnikov, registriranih z mobilnim dostopom. V skupinsko delo na daljavo se je vključilo 3154 ekip, zabeleženih je bilo več kot 10 000 dnevnih aktivnih uporabnikov, poslanih več kot 131 000 sporočil, izpeljanih je bilo 11 446 spletnih srečanj (od tega 66 % videokonferenc), skupno je bilo vključenih več kot 24 000 udeležencev.


onedrive-shp-report.jpg

Za potrebe poučevanja na daljavo je bil samo v roku enega dne vzpostavljen tudi portal predavanjaonline.um.si, ki je na prvi dan zagona zabeležil kar 1800 obiskovalcev ter 5150 ogledov. Tudi sicer se intenzivnost uporabnikov in povečana raba informacijske tehnologije kaže v številu prijav v informacijski ekosistem. Na Univerzi v Mariboru, ki razpolaga z vzorno urejenim in avtomatiziranim sistemom upravljanja digitalnih identitet, je v času večjih obremenitev bilo prijav v sistem kar 456 prijav / sekundo, povprečno pa 6,62 prijav / sekundo.


email-report.png


Preko že vzpostavljene infrastrukture smo tako lahko vzpostavili sistem, kjer smo zagotovili odlične pogoje za poučevanje na daljavo. Ob tem velja poudariti, da so se posamezni elementi tega sistema uporabljali že mnogo prej, s centralno postavitvijo Moodla smo namreč pričeli že leta 2007.
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava