Pomembne informacije v zvezi s koronavirusom za študente UM
Datum objave: 23. 02. 2021

23. 3. 2020​​

________________________________________________________________________________​

 
Spoštovane študentke in študenti!
 
Ne glede na postopno sproščanje ukrepov, povezanih s širjenjem nalezljive bolezni COVID-19 in na pripravo članic Univerze v Mariboru na izvedbo kontaktnih ur, vas želimo obvestiti, da testiranje študentov ob vstopu v prostore fakultet Univerze v Mariboru (razen posameznih izjem) še vedno ni predvideno.
 
Testirati se morate samo v primeru, če vas bo fakulteta napotila v delovno okolje (npr. na pedagoško prakso), v katerem se v skladu z Odlokom Vlade R Slov​enije zahteva negativen hitri test. Več boste izvedeli od pristojnih oseb v inštitucijah, v katere boste napoteni. Več informacij poiščite pri prodekanih, pristojnih za področje študija na vaši fakulteti, ali v referatu za študentske in študijske zadeve.
 
Pazite nase, upoštevajte ukrepe NIJZ in ostanite zdravi!


26. 11. 2020​​

________________________________________________________________________________​


telefon.png


Obveščamo vas, da je NIJZ ponovno vzpostavila Telefon za psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji COVID-19.  Na brezplačni telefonski številki 080 51 00, 24 ur na dan, vse dni v tednu nudijo strokovno pomoč izkušeni psihologi, prihoterapevti in drugi strokovnjaki s področja duševnega zdravja. Tako se želi zagotoviti dostopno podporo ljudem, ki se v času epidemij in z njo poveznih kriznih ukrepov soočajo z različnimi stiskami.​


tefon.png


26. 11. 2020​​

________________________________________________________________________________​

Spoštovane študentke in študenti!

 

Zaradi še zmeraj zaostrene epidemiološke slike podaljšujemo ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni tudi na Univerzi v Mariboru, kar pomeni, da bo študijski proces do konca koledarskega leta (do 31. 12. 2020) potekal na daljavo. Več informacij v zvezi z izvedbo študijskega procesa na daljavo boste dobili na svojih matičnih fakultetah.  

 

Ponovno vas obve​ščamo​, kako pomembno je za zajezitev širjenja virusa upoštevanje ukrepov Vlade R Slovenije ter NIJZ, na povezavi pa boste našli informacije o tem, kam se obrniti po pomoč, ko se pojavi duševna stiska in ko se srečamo z vprašanji in dilemami, povezanimi s situacijo, v kateri se nahajamo.

 

O morebitnem sproščanju ukrepov na področju pedagoškega procesa vas bomo obvestili takoj, ko se bo izboljšala epidemiološka slika. Prosimo vas, da ažurno spremljate spletne strani matičnih fakultet ter moja.um.si.

 

Pazite nase, upoštevajte ukrepe NIJZ in ostanite zdravi!


20. 11. 2020​​

________________________________________________________________________________​


Duševno zdravje v času epidemije

Pomembno je priznati in poudariti, da je situacija, ki smo ji izpostavljeni zaradi epidemije velik izziv. Veliko posameznikov se srečuje z različnimi stisk​ami in dilemami, ki so za njih popolnoma nove. 

Za lažji dostop do informacij in pomoči ob takšnih stiskah je NIJZ pripravil skupek nasvetov, kako postopati, ko se duševna stiska pojavi, in kam se obrniti za pomoč.

Naj duševno zdravje ne bo tabu!

24. 09. 2020​​

________________________________________________________________________________


​Zdravstveno zavarovanje tujih študentov


COVID-19 sodi med nalezljive bolezni v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih, zato sodijo zdravstvene storitve povezane z navedeno boleznijo med nujne zdravstvene storitve, ki so krite iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. V primeru, da obstaja sum, da so zboleli ali dejansko zbolijo za COVID-19, študenti uveljavljajo pravico do nujnih zdravstvenih storitev na podlagi listin, če so jih predložili pri izvajalcu (Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja (EUKZZ), certifikat v primeru držav EU, EGP, Švice) ali pa v primeru bilateralnih sporazumov na podlagi listine, ki jim jo izda OE ZZZS.. Pri uveljavljanju nujnih ali potrebnih zdravstvenih storitev so izenačeni s slovenskimi zavarovanimi osebami, kar pomeni, da za njih veljajo enaka pravila in postopki kot za slovenske zavarovane osebe.


Tuji študenti, ki prihajajo iz tretjih držav (Amerika, Turčija, Kanada itd.), torej držav za katere ne velja evropski pravni red in s katerimi niso sklenjeni bilateralni sporazumi o socialnem zavarovanju, ki bi urejali področje zdravstva in niso vključeni v obvezno zdravstveno zavaro​vanje, pa so v primeru, da obstaja sum ali so dejansko zboleli za COVID-19, pri uveljavljanju zdravstvenih storitev samoplačniki.


23. 09. 2020​

________________________________________________________________________________


Prehajanje državne meje s Hrvaško


Hrvaška je na rdečem seznamu sosednjih držav. Zaradi velike čezmejne povezanosti prebivalstva velja za prehajanje meje s Hrvaško širši nabor izjem, in sicer vse izjeme v prvem odstavku 10. člena odloka, razen 17. točke (turistični obisk), in tri izjeme* v drugem odstavku 11. člena odloka (npr. lastniki nepremičnin, plovil, pavšalov v avtokampih in osebe z načrtovanimi zdravstvenimi pregledi, tudi nenujnimi).

 

Med izjeme sodi tudi 11. alineja 10. člena Odloka: » osebo, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji, ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njene starše oziroma druge osebe, ki jih prevaža in se vračajo čez mejo v 24 urah po prehodu meje«. Več na: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/.

 

Vse študente, ki prihajajo iz R Hrvaške tak obveščamo, da ukrep karantenske izolacije zanje ni potreben, velja pa za vse ostale državljane držav, ki so na rdečem seznamu.​16. 09. 2020​

________________________________________________________________________________


Informacija glede prihajajočih tujih študentov iz držav, ki niso na zelenem seznamu, pred prihodom v Slovenijo

​Z veljavnim Odlokom o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 se za osebe, ki vstopajo v Slovenijo iz držav ali administrativnih enot držav, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav (zeleni seznam), ali imajo v teh državah stalno ali začasno prebivališče, odredi karantena za obdobje desetih dni.

Tuji študenti, ki iz držav z rdečega seznama v Slovenijo pripotujejo z letalom preko letališč držav z zelenega seznama in najavijo tranzit do Slovenije v istem dnevu, jim tuje oblasti ne izdajo karantenske odločbe. Prav tako študentu ni izdana karantenska odločba ob vstopu v Slovenijo. V takih primerih je študentu lahko odločba o karanteni vročena tudi v notranjosti Slovenije, če se o tem obvesti policijo ali zdravstveno inšpekcijo.​


Vse študente prosimo za spoštovanje vseh varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19, torej tudi spoštovanje desetdnevne karantene. 


Informacije o omejitvah in ukrepih na mejah ob vstopu v Slovenijo so dostopne na:


09. 09. 2020​

________________________________________________________________________________


Na prošnjo MIZŠ vas obveščamo o aplikaciji OstaniZdrav, ki je bila ustvarjena kot preventivni ukrep in ščiti tako zdravje posameznikov kakor javno zdravje. Njena uporaba je v veliko pomoč epidemiologom pri obvladovanju širjenja virusa. Aplikacijo si na pametne prenosne telefone namestimo povsem prostovoljno, v našem vsakdanu pa ima sicer še naprej osrednjo vlogo dosledno upoštevanje drugih preventivnih ukrepov: vzdrževanja zadostne medsebojne razdalje, rednega umivanja in razkuževanja rok in nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih in javnem prometu.


Več informacij in prenos aplikacije tukaj​

logo2-01__FitWzk4MCw5ODAsIjMwMmFkZjgxYTYiXQ.png


08. 09. 2020​

________________________________________________________________________________


Vstop tujcev, ki študirajo v Sloveniji v državo oziroma vprašanje kraja bivanja v času karantene:


Za prehajanje potnikov iz držav na rumenem seznamu pomeni, da državljani Republike Slovenije ne glede na prebivališče in njihovi ožji družinski člani, ki potujejo skupaj z njimi, ter tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic EU ali schengenskega območja, lahko v Slovenijo vstopijo brez karantene, če predložijo dokazilo, da ne prihajajo iz držav na rdečem seznamu. Za druge osebe je ob vstopu obvezna 14-dnevna karantena (razen če sodijo med katerokoli izmed 21 izjem v prvem odstavku 10. členu odloka).


Odlok v 11. točki 10. člena predvideva izjemo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali v znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji in to izkazuje z ustreznimi dokazili. To pomeni, da za študente, ki prihajajo iz območja rumenih držav ukrep karantene ne velja, morajo pa dokazati udeležbo v procesu izobraževanja (npr. potrdilo o vpisu, potrdilo o šolanju).


Za prehajanje meje za študente iz držav, ki so umeščene na rdeči seznam, pomeni države z poslabšano epidemiološko sliko. Za prehajanje in bivanje na območju Republike Slovenije pomeni, da se 14 karantena odredi vsem osebam, ki vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v državah na rdečem seznamu, in vsem osebam, ne glede na državljanstvo ali državo bivanja, ki prihajajo v Slovenijo iz teh držav. Isto velja tudi za študente iz omenjenih držav.


Tako oseba s statusom študenta iz države z rumenega seznama lahko vstopa v Republiko Slovenijo brez odrejenega ukrepa obvezne karantene. Za študente območja ostalih držav, ki so umeščena na rdeči seznam pa velja ukrep 14 dnevne karantene in jih ne moremo umeščati med izjeme 11. točke, 1. odstavka, 10. točke Odloka. Pri vstopu študenta iz te vrste držav pa je pri prehodu meje pomembno tudi, da že ob prehodu dokazuje naslov bivanja in dodatno dokazuje pogoje za preživljanje karantene (pogoji za samoizolacijo, prehranjevanje ipd).


21. 8. 2020​

________________________________________________________________________________​​


Spoštovane stanovalke, spoštovani stanovalci,


Vlada RS med ukrepi za zajezitev širjenja okužb z virusom COVID 19 izvaja tudi karanteno. Karantena je ukrep, s katerim se omeji svobodno gibanje zdravim osebam in ga odredi Ministrstvo za zdravje na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Odločbo za karanteno posreduje Ministrstvo za zdravje po pošti ali je vročena na meji ob vstopu v Slovenijo.


V zvezi s tem vas opozarjamo, da kapacitete v Študentskih domovih Univerze v Mariboru niso primerne in ne omogočajo izvajanja karantenskih ukrepov, zato je preživljanje karantene na naslovu Študentskih domov Univerze v Mariboru izrecno prepovedano. V primeru kršitve bo Uprava ŠD postopala v skladu z 61. členom domskega reda.


Kako ravnati v primeru, da vam je bila karantena odrejena, si lahko preberete tukaj.


17. 8. 2020​

________________________________________________________________________________​​

Študente in študentke, ki prihajajo iz držav na rdečem seznamu, obveščamo, da morajo po vstopu v Slovenijo v obvezno 14-dnevno karanteno. V času karantene ni dovoljeno zapuščati bivališča, niti za opravljanje izpitov, zato predlagamo, da temu prilagodite prihod v Slovenijo. Svetujemo, da sproti spremljate seznam držav za prehajanje državne meje brez omejitev​. Predlagamo tudi, da dnevno spremljate novice na spletnih straneh NIJZ.


Navodila za prehajanje meje se spreminjajo glede na aktualno epidemiološko sliko v Sloveniji in tujini. Svetujemo vam, da pred prehodom meje preverite zadnje informacije na spletnih straneh pristojnih služb.


Ob izvajanju karanetene je potrebno upoštevati priporočila za nastanitvene objekte za namene karantene.


Slovenija opredeljuje države / regije v tri kategorije, glede na število potrjenih primerov SARS-CoV-2019 v tej državi v zadnjih dveh tednih: 

RDEČE: 40 primerov in več / 100.000 prebivalcev;
RUMENE: države, ki niso niti rdeče, niti zelene; 
ZELENE: 10 primerov in manj / 100.000 prebivalcev. 

Vsi, ki prihajajo iz rdečih držav oziroma regij, morajo ob prihodu v Slovenijo v karanteno za dva tedna. Odločbo prejmejo na mejnem prehodu, kjer morajo navesti tudi naslov, kjer bodo preživljali karanteno.

Karantena je obvezna tudi za osebe iz rumenih držav / regij, vendar pa so v tem primeru študenti izjema in v kolikor dokažejo, da prihajajo na študij, jim ni potrebno v karanteno. Državljani Slovenije ne glede na bivališče in tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic EU ali schengenskega območja, lahko v Slovenijo vstopijo brez karantene, če predložijo dokazilo, da ne prihajajo iz držav na rdečem seznamu. 

Za osebe iz zelenih držav / regij ni omejitev pri prehajanju meja. 


PREŽIVLJANJE KARANTENE ZA TUJE ŠTUDENTE

Študente naprošamo, da načrtujejo pravočasni prihod v Slovenijo na način, da bodo zaključili karanteno do začetka študijskega leta (1.10.2020). 


5. 6. 2020​

________________________________________________________________________________​​​Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič izdal posodobljen varnostni protokol za opravljanje dela v prostorih Rektorata UM. Vljudno prosimo, da vsi ravnate v skladu z navodili, saj bomo le tako ohranili naše dragoceno zdravje.​


Varnostni protokol za opravljanje dela v prostorih Rektorata UM (4. 6. 2020).pdf


15. 5. 2020​

________________________________________________________________________________​​


Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič dne 15. maja 2020 izdal posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere.Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa.pdf7. 5. 2020​

________________________________________________________________________________​Spoštovani tuji študenti UM!


Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 še zmeraj veljajo ukrepi na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih meja Republike Slovenije ob vstopu v Republiko Slovenijo, na katerih je dovoljen prestop državnih meja Republike Slovenije, skladno z Odlokom o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, ki ga je izdala Vlada Republike Slovenije dne 11. aprila 2020 (objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 50/2020).


Osebam, ki vstopajo v Republiko Slovenijo, minister, pristojen za zdravje, zaradi morebitne okužbe z virusom COVID-19 odredi karanteno za obdobje sedmih dni, razen če gre za izjeme iz 8. člena Odloka (npr. čezmejni dnevni delovni migranti, čezmejni tedenski migranti na meji z Republiko Avstrijo…).


Skladno z razglašeno epidemijo COVID-19 na ozemlju Republike Slovenije, odrejeno začasno splošno prepovedjo gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter odrejeno začasno prepovedjo zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, na Univerzi v Mariboru še vedno do preklica poteka študij na daljavo z orodjem MS Teams.


25. 3. 2020​

________________________________________________________________________________


Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič danes izdal posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere.


​Na podlagi še veljavnih ukrepov Vlade Republike Slovenije in pristojnih ministrstev bo študij na daljavo trajal do preklica.


Podrobnejša navodila so navedena v dopolnjenem Načrtu Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa v priponki in na spletni strani Univerze v Mariboru.


Osnovna navodila za preprečevanje okužbe s koronavirusom so dostopna na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

 

PRILOGA:

Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (25.3.2020).pdf​18. 3. 2020​

________________________________________________________________________________

Obveščamo Vas, da se zaradi zajezitve in obvladovanja bolezni covida-19 med epidemijo nove koronavirusne bolezni covid-19 odredi isti red, kot velja med senatnimi počitnicami. 

 
Med epidemijo koronavirusne bolezni covid-19 se ne sklicujejo seje organov Univerze v Mariboru in komisij Univerze v Mariboru. Razen v nujnih zadevah v tem času procesni roki ne tečejo. Če bo potrebno odločiti o neodložljivem nujnem vprašanju, bodo po potrebi organizirane korespondenčne seje ali izredne seje na daljavo.


Izdana odredba velja od 18. 3. 2020 do preklica.


18-03-2020-09-22-14-690-1.pdf16. 3. 2020

________________________________________________________________________________


Sporočamo, da je stavba Rektorata Univerze v Mariboru, zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni covida-19 od ponedeljka, 16. marca 2020 do preklica ZAPRTA ZA TEKOČE POSLOVANJE.


V ta namen vam v nadaljevanju podajamo pomembne informacije:​

Za dostavo dokumentacije med članicami in druge nujne zadeve, bo s strani dežurnega delavca stavba rektorata odprta od 10. do 12. ure (pon – pet).


Vložišče rektorata ne bo delovalo za prevzem oziroma dostavo pošte s strani fizičnih oseb. Vsa pošta s strani fizičnih oseb se oddaja na Pošto Republike Slovenije.

Kontaktni naslovi za vprašanja ali podajo informacij:


13. 3. 2020

________________________________________________________________________________


Univerza v Mariboru je zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni covida-19 od ponedeljka, 16. marca 2020 do preklica pristopila k izvedbi pedagoškega procesa na daljavo. Ker vse kontaktne ure niso primerne za izvajanje na daljavo, boste s svojih matičnih fakultet obveščeni o tem, katere kontaktne ure se bodo izvajale na daljavo in katere se do nadaljnjega ne izvajajo in se bodo nadomeščale.

Hkrati bi vas radi obvestili tudi o tem, da iz istega razloga v tem času odpadejo tudi vsi načrtovani izpitni rokiZa nadaljnja navodila glede izvajanja pedagoškega procesa na daljavo se obrnite na nosilce učnih enot. 

13. 3. 2020

​______________________________________________________________________________


Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič izdal danes izdal posodobljen Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere. Za dopolnjevanje načrta in skrb za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja koronavirusa je bila dne 25. 2. 2020 imenovana posebna delovna skupina Univerze v Mariboru. 

Na podlagi usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se odreja delo na domu zaposlenim na UM, razen uslužbencem, ki so razporejeni na delovno dolžnost v zavodu, od 16. 3. 2020 do preklica. Vodstvo Univerze v Mariboru lahko določi prisotnost posameznih uslužbencev na delovnem mestu v skladu s pogodbo o zaposlitvi, glede na potrebe delovnega procesa. 

Skladno z Odredbo o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 19/2020) Univerza v Mariboru pri vseh študijskih obveznostih prehaja na izvedbo študija na daljavo; ter vsa zbiranja ljudi na Univerzi v Mariboru se odpovedo. 

Podrobnejša navodila so navedena v dopolnjenem Načrtu Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa v priponki in na spletni strani Univerze v Mariboru

Osnovna navodila za preprečevanje okužbe s koronavirusom so dostopna na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov​

PRILOGA:


13. 3. 2020

​______________________________________________________________________________


Obveščamo vas, da se zaradi izjemnih okoliščin in sicer zaradi pojava širjenja nalezljive bolezni covida-19, ki ogroža življenje in zdravje ljudi in zaradi preprečevanja njenega nadaljnjega širjenja z dnem 13. 3. 2020 zapira Univerzitetni športni center Leona Štuklja.

Univerzitetni športni center bo zaprt v času od 13. 3. 2020 do preklica.​

PRILOGA:
Obvestilo o zaprtju UŠC (13.3.2020).pdf


​12. 3. 2020

________________________________________________________________________________

Univerza v Mariboru bo zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni bolezni covida-19 od ponedeljka, 16. marca 2020 do preklica pristopila k izvedbi pedagoškega procesa na daljavo. Ker vse kontaktne ure niso primerne za izvajanje na daljavo, boste v petek 13. 3. 2020 obveščeni o tem, katere kontaktne ure se bodo izvajale na daljavo in katere se do nadaljnjega ne izvajajo in se bodo nadomeščale.

 

Predavanja na daljavo se bodo izvajala izključno z uporabo orodja MS Teams. Za lažje uvajanje predavanj na daljavo smo pripravili poseben portal z navodili (na povezavi https://predavanjaonline.um.si). Na portalu so dostopna navodila tako za izvajalce, kot za študente, vsebine pa se dnevno osvežujejo. Omogoča pomoč v živo preko spleta (MS Teams), oziroma vsebuje kontaktne podatke oseb, ki vam v tem obdobju lahko pomagajo.

 

V pomoč vam pošiljamo kratka navodila v PDF obliki, ki so bolj primerna za tisk ali za primere, ko niste povezani na splet.

 

Moodle (estudij.um.si) ostaja kot osnovni sistem za posredovanje študijskega gradiva. Na Moodlu boste študenti prevzeli tudi ustrezne kode predmeta, s katerimi se boste lahko pridružili predavanju na daljavo.

 

Vsi zaposleni na Univerzi v Mariboru si prizadevamo, da bi lahko kljub potrebnim ukrepom zaradi širjenja virusa pedagoški proces izvaj​​​ali čim bolj nemoteno.​


PRILOGA:


Navodila_za_udelezbo_na_predavanju_na_daljavo.pdf​10. 3. 2020

________________________________________________________________________________


Obveščamo vas, da je Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič izdal dopolnjena navodila za ravnanje v času pojavljanja koronavirusa. Napotki se bodo posodabljali glede na aktualne razmere. Za dopolnjevanje načrta in skrb za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja koronavirusa je bila dne 25. 2. 2020 imenovana posebna delovna skupina Univerze v Mariboru.

 

Glede na izdano odredbo Ministrstva za zdravje, s katero so prepovedana zbiranja ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 100 ljudi, morajo članice in druge članice Univerze v Mariboru odpovedati tako vsa predavanja/seminarje/vaje, ki se jih udeleži več kot 100 ljudi, ter jih ustrezno nadomestiti bodisi z ločenim izvajanjem v manjših skupinah, z drugimi oblikami pouka na daljavo ali z njihovo izvedbo po prenehanju nevarnosti širjenja koronavirusa, kot tudi vse javne prireditve v javnih prostorih zaprtega tipa (vsa večja zborovanja, študentske prireditve, kongrese, seminarje…).

 

Priporočamo tudi odpoved vseh drugih zbiranj, ki niso vezana na tekočo izvedbo pedagoškega procesa. Na Univerzi v Mariboru pripravljamo tudi navodila in vse potrebno za izvedbo pedagoškega procesa na daljavo, v kolikor bi bil in če bo takšen ukrep potreben in ga bo določilo pristojno ministrstvo. Predlagamo, da dekani članic organizirajo posredno pedagoško delo in izvajanje govorilnih ur tako, da komunikacija s študenti poteka v glavnem preko elektronske pošte ali drugih komunikacijskih kanalov.

 

Študenti ali zaposleni, ki so prišli na izmenjavo na Univerzo v Mariboru iz območij, ki jih je prizadel koronavirus, naj se na ta območja ne vračajo. Odsvetujemo tudi vsakršne obiske iz tujine iz območij, ki jih je prizadel koronavirus.

 

V zvezi z že odobrenimi službenimi potmi ter ekskurzijami študentov na območja, ki jih je prizadel koronavirus, naj odgovorne osebe članic in drugih članic še enkrat preverijo smiselnost ter potrebnost službenih poti na izpostavljena območja in v kolikor je mogoče potovanja odpovedo. Zaposlenim in študentom se odsvetujejo vsa potovanja na območja, ki jih je prizadel koronavirus. Članice univerze, ki izvajajo pedagoški proces v zdravstvenih in socialnih institucijah, so dolžne upoštevati njihova specifična navodila in sprejeti vse ukrepe za zaščito svojih zaposlenih delavcev in študentov.

 

Podrobnejša navodila so navedena v dopolnjenem Načrtu Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa v priponki in na spletni strani Univerze v Mariboru.

 

Osnovna navodila za preprečevanje okužbe s koronavirusom so dostopna na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 

​10. 3. 2020

________________________________________________________________________________V luči širjenja novega koronavirusa vas na Univerzi v Mariboru tekoče seznanjamo z vsemi ukrepi, ki jih nalaga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Na Univerzi v Mariboru smo takoj izdali Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa, ki je usklajen z vsemi smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V današnjem dnevu boste prejeli dopolnjena navodila za ravnanje v času pojavljanja koronavirusa, ki ga pripravlja delovna skupina imenovana za to področje. Zaradi preprečevanja širjenja bolezni je prepovedano zbiranje na prireditvah, na katerih je v zaprtih prostorih prisotnih več kot 100 ljudi, tako da predlagamo odpoved vseh zbiranj, ki niso vezana na tekočo izvedbo pedagoškega procesa (kot so seminarji, kongresi, športni dogodki, javna zbiranja). Prav tako se zaposlenim odsvetuje vsa službena in zasebna potovanja v tujino, še posebej na ogrožena območja. Dekanom članic, direktorici UM ŠD in ravnateljici UKM bo tudi naloženo, da odpovedo vse že izdane potne naloge za službene poti izven RS, ki niso nujno potrebne, sploh pa v kolikor gre za potovanja na ogrožena območja. Ob upoštevanju smernic MIZŠ ter iz njih izvedenih sorazmernih zdravstveno-varnostnih ukrepov, se na Univerzi v Mariboru izvajanje pedagoškega procesa do prejema drugačnih navodil izvaja nemoteno in v skladu z letno najavo pedagoškega procesa. 


Na Univerzi v Mariboru pripravljamo navodila in vse potrebno za izvedbo pedagoškega procesa na daljavo, v kolikor bi bil in če bo takšen ukrep potreben in ga bo določilo pristojno ministrstvo ter Vas bomo o tem takoj obvestili. V kolikor bi prišlo do odpovedi pedagoškega procesa ali do neizvedbe dela pedagoških aktivnosti, bo te potrebno v celoti nadomestiti.

 

Še posebej vas za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom prosimo, da zelo skrbno izvajate vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke, ki je na razpolago na članicah UM.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.
 • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni; razdalja naj bo vsaj 1,5 metra.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, sledimo navodilom osebnega zdravnika, ki ga takoj kontaktiramo.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.

Ker zastavljate vprašanja, kaj storiti, če ste bili na območju, kjer je prisoten koronavirus, vas še posebej obveščamo, da v kolikor ni znakov bolezni, posebni ukrepi (samoizolacija) niso potrebni. Priporočamo, da v tem primeru pokličete osebnega zdravnika in se ravnate po njegovih navodilih ter se še posebno pozorno držite vseh preventivnih ukrepov in natančno spremljate morebitne spremembe svojega zdravstvenega stanja.


Če zbolite z znaki akutne okužbe dihal (vročina nad 38°C, kašelj, težko dihanje) in ste se vrnili iz območij, kjer se pojavlja koronavirus ali ste bili v stiku z bolnikom, se takoj po telefonu posvetujte z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega v rednem delovnem času; dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa), kjer boste prejeli navodila o nadaljnjih ustreznih ukrepih.

 

O svojih bolezenskih znakih in svoji odsotnosti morate obvestiti svojega nadrejenega, ki bo odsotnost ustrezno evidentiral, kot vam jo je predpisalo zdravstveno osebje.​26. 2. 2020

________________________________________________________________________________


Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je skladno z obvestilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 24. 2. 2020 izdal Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. 


Z Načrtom Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (v nadaljevanju: Načrt) se želi
 • prispevati k zmanjšanju negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči koronavirus na vzgojno-izobraževalno in raziskovalno delo; 
 • opredeliti aktivnosti in kadrovske vire, ki omogočajo delovanje vzgojno-izobraževalnega in raziskovalnega procesa; 
 • zagotoviti učinkovitost organizacije ter vzpostavitev dobre notranje in zunanje komunikacije z izvajalci pedagoškega procesa, ostalimi zaposlenimi, študenti, ministrstvom in javnostjo;
 • zagotoviti zaščito ljudi in omejevanje širjenja infekcije ter obolevnosti v kolektivu, 
 • zagotoviti večjo zdravstveno varnost in osveščenost.


Osnovna navodila za preprečevanje okužbe s koronavirusom so dostopna na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

Priloga:


navodila_higiena-kaslja_.jpg

navodila_higiena-rok_splosna-javnost_.jpg


Dodatne informacije o koronavirusu SARS-CoV-2​:


-  CBC News: The facts on coronavirus (objavljeno na Kvarkadabra; v angleškem jeziku)

predavanje o koronavirusu SARS-CoV-2 za strokovno javnost na UKC Ljubljana

- odprto predavanje Londonske šole za higieno in tropske bolezni: Coronavirus (COVID-19) Outbreak​ (Prof Gabriel Leung, Dean of Medicine, University of Hong Kong)- 27. februar 2020, (12:45-13:45 BST). ​ Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava