​Izr. prof. dr. Mitja Slavinec prejel plaketo Civilne zaščite
Datum objave: 12. 03. 2020

​Izr. prof. dr. Mitja Slavinec, dekan Fakultete za naravoslovje in matematiko,​ je prejemnik plakete Civilne zaščite kot priznanja za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah. ​​​​


slavinec plaketa.png


Izr. prof. dr. Mitja Slavinec je podvodni reševalec od leta 1985. Med drugim je aktivno sodeloval na dveh reševanjih, kjer so rešili življenji utapljajočih se ponesrečencev in na reševanju pri HE Blanca. Je inštruktor potapljanja najvišje stopnje, ki je usposobil in vzgojil številne podvodne reševalce ter inštruktorje.Kot predsednik Slovenske potapljaške zveze skrbi za učinkovito organiziranost in varnost podvodnih reševalcev. Posebno pozornost namenja preventivni dejavnosti in varovanju okolja, predvsem z uvajanjem reševalnih plovil na električni pogon.


Izr. prof. dr. Mitja Slavinec je avtor več znanstvenih del in mentor na diplomah ter magisterijih z raziskavami potapljanja in toplotne regulacije potapljačev in podvodnih reševalcev v ekstremnih pogojih ter učinkovitosti zaščitnih oblačil za gasilce. Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava