Pomembne informacije v zvezi s koronavirusom za zaposlene UM
Datum objave: 16. 03. 2020

4. 6. 2020​

________________________________________________________________________________​​


Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič danes izdal posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere. 

 

V Načrtu so posodobljeni preventivni ukrepi v skladu z novimi ukrepi in sklepi Vlade RS ter posodobljenimi priporočili NIJZ in se nanašajo predvsem na uskladitve zaščitnih sredstev (maske več niso splošno obvezne, temveč se uporabljajo takrat, ko ni mogoče zagotavljati razdalje 1,5 m v javnih zaprtih prostorih). Hkrati je načrt dopolnjen tako, da je v primeru sprememb ukrepov/sklepov vlade, oz. navodil/smernic/priporočil ministrstva za zdravje ali NIJZ po posodobitvi tega Načrta, potrebno upoštevati te spremembe/akte/navodila.

               

V načrtu je še nekaj manjših dopolnitev, podrobnejši pregled je razviden v dopolnjenem Načrtu v priponki in na spletni strani Univerze v Mariboru. 


Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (4. 6. 2020).pdf


15. 5. 2020​

________________________________________________________________________________​​


Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič dne 15. maja 2020 izdal posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere.


Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa.pdf24. 4. 2020​

________________________________________________________________________________​


Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič danes izdal posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere. 

 

V Načrtu so posodobljeni preventivni ukrepi na podlagi spremenjenih navodil NIJZ in spremenjen zaščitni ukrep za delo v prostorih delodajalca – namesto uporabe zaščitnih rokavic je določeno redno razkuževanje rok. 

 

Podrobnejša navodila so navedena v dopolnjenem Načrtu v priponki in na spletni strani Univerze v Mariboru. 


Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (24.4.2020).pdf


8. 4. 2020​

________________________________________________________________________________​

​Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič danes izdal posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere. 

 

V Načrtu so posodobljeni preventivni ukrepi na podlagi spremenjenih navodil NIJZ in odstranjena navodila v zvezi z organizacijo dela, ki niso več aktualna.

 

Podrobnejša navodila so navedena v dopolnjenem Načrtu v priponki in na spletni strani Univerze v Mariboru. 


Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (8.4.2020).pdf


1. 4. 2020​

________________________________________________________________________________​


​Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič danes izdal posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere.
 
Na podlagi Odloka Vlade Republike Slovenije o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 38/2020 z dne 29. 3. 2020) morajo zaposleni, ki še vedno opravljajo delo na delovnem mestu v skladu s pogodbo o zaposlitvi, upoštevati dodatne ukrepe zaščite – uporabo zaščitnih sredstev pri delu.

 
Podrobnejša navodila so navedena v dopolnjenem Načrtu v priponki in na spletni strani Univerze v Mariboru.
25. 3. 2020​

________________________________________________________________________________


Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič danes izdal posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere.

 

Na podlagi še veljavnih ukrepov Vlade Republike Slovenije in pristojnih ministrstev bo študij na daljavo trajal do preklica.

 

Podrobnejša navodila so navedena v dopolnjenem Načrtu Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa v priponki in na spletni strani Univerze v Mariboru.

 

Osnovna navodila za preprečevanje okužbe s koronavirusom so dostopna na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

 

PRILOGA:

Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (25.3.2020).pdf18. 3. 2020​

________________________________________________________________________________


Obveščamo Vas, da se zaradi zajezitve in obvladovanja bolezni covida-19 med epidemijo nove koronavirusne bolezni covid-19 odredi isti red, kot velja med senatnimi počitnicami. 

 
Med epidemijo koronavirusne bolezni covid-19 se ne sklicujejo seje organov Univerze v Mariboru in komisij Univerze v Mariboru. Razen v nujnih zadevah v tem času procesni roki ne tečejo. Če bo potrebno odločiti o neodložljivem nujnem vprašanju, bodo po potrebi organizirane korespondenčne seje ali izredne seje na daljavo.


Izdana odredba velja od 18. 3. 2020 do preklica.


18-03-2020-09-22-14-690-1.pdf


18. 3. 2020​

________________________________________________________________________________


​Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, dne 18. 3. 2020 izdal odredbo, iz katere izhaja, da zaradi nastanka izrednega dogodka, t.j. epidemije koronavirusne bolezni covid-19, ter zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni, ki ogroža življenje in zdravje ljudi in ki lahko v večjem obsegu ovira delo na Univerzi v Mariboru, od 18. 3. 2020 pa do preklica v postopkih izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, roki ne tečejo.


​O nadaljevanju teka rokov boste pravočasno obveščeni.​


18-03-2020-10-57-55-035.pdf


16. 3. 2020​

________________________________________________________________________________


Sporočamo, da je stavba Rektorata Univerze v Mariboru, zaradi nevarnosti širjenja nalezljive koronavirusne bolezni covid-19 od ponedeljka, 16. marca 2020 do preklica ZAPRTA ZA TEKOČE POSLOVANJE.


V ta namen vam v nadaljevanju podajamo pomembne informacije:​

Za dostavo dokumentacije med članicami in druge nujne zadeve, bo s strani dežurnega delavca stavba rektorata odprta od 10. do 12. ure (pon – pet).


Vložišče rektorata ne bo delovalo za prevzem oziroma dostavo pošte s strani fizičnih oseb. Vsa pošta s strani fizičnih oseb se oddaja na Pošto Republike Slovenije.

Kontaktni naslovi za vprašanja ali podajo informacij:

13. 3. 2020

​______________________________________________________________________________


Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič izdal danes izdal posodobljen Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere. Za dopolnjevanje načrta in skrb za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja koronavirusa je bila dne 25. 2. 2020 imenovana posebna delovna skupina Univerze v Mariboru. 

Na podlagi usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se odreja delo na domu zaposlenim na UM, razen uslužbencem, ki so razporejeni na delovno dolžnost v zavodu, od 16. 3. 2020 do preklica. Vodstvo Univerze v Mariboru lahko določi prisotnost posameznih uslužbencev na delovnem mestu v skladu s pogodbo o zaposlitvi, glede na potrebe delovnega procesa. 

Skladno z Odredbo o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 19/2020) Univerza v Mariboru pri vseh študijskih obveznostih prehaja na izvedbo študija na daljavo; ter vsa zbiranja ljudi na Univerzi v Mariboru se odpovedo. 

Podrobnejša navodila so navedena v dopolnjenem Načrtu Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa v priponki in na spletni strani Univerze v Mariboru

Osnovna navodila za preprečevanje okužbe s koronavirusom so dostopna na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov​

PRILOGA:


13. 3. 2020

​______________________________________________________________________________


Obveščamo vas, da se zaradi izjemnih okoliščin in sicer zaradi pojava širjenja nalezljive bolezni covid-19, ki ogroža življenje in zdravje ljudi in zaradi preprečevanja njenega nadaljnjega širjenja z dnem 13. 3. 2020 zapira Univerzitetni športni center Leona Štuklja.

Univerzitetni športni center bo zaprt v času od 13. 3. 2020 do preklica.​

PRILOGA:
Obvestilo o zaprtju UŠC (13.3.2020).pdf12. 3. 2020

________________________________________________________________________________

Univerza v Mariboru bo zaradi nevarnosti širjenja nalezljive koronaviru​sne bolezni covid-19 od ponedeljka, 16. marca 2020 do preklica pristopila k izvedbi pedagoškega procesa na daljavo. Ker vse kontaktne ure niso primerne za izvajanje na daljavo, boste v petek 13. 3. 2020 obveščeni o tem, katere kontaktne ure se b​odo izvajale na daljavo in katere se do nadaljnjega ne izvajajo in se bodo nadomeščale.

 

Predavanja na daljavo se bodo izvajala izključno z uporabo orodja MS Teams. Za lažje uvajanje predavanj na daljavo smo pripravili poseben portal z navodili (na povezavi https://predavanjaonline.um.si). Na portalu so dostopna navodila tako za izvajalce, kot za študente, vsebine pa se dnevno osvežujejo. Omogoča pomoč v živo preko spleta (MS Teams), oziroma vsebuje kontaktne podatke oseb, ki vam v tem obdobju lahko pomagajo.

 

V pomoč vam pošiljamo kratka navodila v PDF obliki, ki so bolj primerna za tisk ali za primere, ko niste povezani na splet.

 

Moodle (estudij.um.si) ostaja kot osnovni sistem za posredovanje študijskega gradiva. Na Moodlu bodo študenti prevzeli tudi ustrezne kode predmeta, s katerimi se bodo lahko pridružili predavanju na daljavo.

 

Vsi zaposleni na Univerzi v Mariboru si prizadevamo, da bi lahko kljub potrebnim ukrepom zaradi širjenja virusa pedagoški proces izvajali čim bolj nemoteno.


PRILOGA:

Navodila_za_pripravo_predavanja_na_daljavo.pdf


12. 3. 2020

________________________________________________________________________________


​V skladu z​ dopolnjenimi navodili za ravnanje v času epidemije koronavirusne bolezni covid-19 vam posredujemo povezavo do spletnega portala z navodili in nasveti za izvedbo predavanj na daljavo z uporabo programa MS Teams (ker je namenjen zaposlenim, je za dostop potrebna prijava z digitalno identiteto).​Navodila je pripravil Center za podporo poučevanju UM in se bodo v prihodnje glede na potrebe in pripombe sproti posodabljala. Na portalu so povezave do podpore »v živo« ali preko telefona, elektronske pošte ali z uporabo programa MS Teams. Na to temo bomo pripravili tudi namenska izobraževanja (najverjetneje na daljavo).10. 3. 2020

________________________________________________________________________________


Obveščamo vas, da je Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič izdal dopolnjena navodila za ravnanje v času pojavljanja koronavirusa. Napotki se bodo posodabljali glede na aktualne razmere. Za dopolnjevanje načrta in skrb za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja koronavirusa je bila dne 25. 2. 2020 imenovana posebna delovna skupina Univerze v Mariboru.

 

Glede na izdano odredbo Ministrstva za zdravje, s katero so prepovedana zbiranja ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 100 ljudi, morajo članice in druge članice Univerze v Mariboru odpovedati tako vsa predavanja/seminarje/vaje, ki se jih udeleži več kot 100 ljudi, ter jih ustrezno nadomestiti bodisi z ločenim izvajanjem v manjših skupinah, z drugimi oblikami pouka na daljavo ali z njihovo izvedbo po prenehanju nevarnosti širjenja koronavirusa, kot tudi vse javne prireditve v javnih prostorih zaprtega tipa (vsa večja zborovanja, študentske prireditve, kongrese, seminarje…).

 

Priporočamo tudi odpoved vseh drugih zbiranj, ki niso vezana na tekočo izvedbo pedagoškega procesa. Na Univerzi v Mariboru pripravljamo tudi navodila in vse potrebno za izvedbo pedagoškega procesa na daljavo, v kolikor bi bil in če bo takšen ukrep potreben in ga bo določilo pristojno ministrstvo. Predlagamo, da dekani članic organizirajo posredno pedagoško delo in izvajanje govorilnih ur tako, da komunikacija s študenti poteka v glavnem preko elektronske pošte ali drugih komunikacijskih kanalov.

 

Študenti ali zaposleni, ki so prišli na izmenjavo na Univerzo v Mariboru iz območij, ki jih je prizadel koronavirus, naj se na ta območja ne vračajo. Odsvetujemo tudi vsakršne obiske iz tujine iz območij, ki jih je prizadel koronavirus.

 

V zvezi z že odobrenimi službenimi potmi ter ekskurzijami študentov na območja, ki jih je prizadel koronavirus, naj odgovorne osebe članic in drugih članic še enkrat preverijo smiselnost ter potrebnost službenih poti na izpostavljena območja in v kolikor je mogoče potovanja odpovedo. Zaposlenim in študentom se odsvetujejo vsa potovanja na območja, ki jih je prizadel koronavirus. Članice univerze, ki izvajajo pedagoški proces v zdravstvenih in socialnih institucijah, so dolžne upoštevati njihova specifična navodila in sprejeti vse ukrepe za zaščito svojih zaposlenih delavcev in študentov.

 

Podrobnejša navodila so navedena v dopolnjenem Načrtu Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa v priponki in na spletni strani Univerze v Mariboru.

 

Osnovna navodila za preprečevanje okužbe s koronavirusom so dostopna na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

​10. 3. 2020

________________________________________________________________________________


V luči širjenja novega koronavirusa vas na Univerzi v Mariboru tekoče seznanjamo z vsemi ukrepi, ki jih nalaga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Na Univerzi v Mariboru smo takoj izdali Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa, ki je usklajen z vsemi smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V današnjem dnevu boste prejeli dopolnjena navodila za ravnanje v času pojavljanja koronavirusa, ki ga pripravlja delovna skupina imenovana za to področje. Zaradi preprečevanja širjenja bolezni je prepovedano zbiranje na prireditvah, na katerih je v zaprtih prostorih prisotnih več kot 100 ljudi, tako da predlagamo odpoved vseh zbiranj, ki niso vezana na tekočo izvedbo pedagoškega procesa (kot so seminarji, kongresi, športni dogodki, javna zbiranja). Prav tako se zaposlenim odsvetuje vsa službena in zasebna potovanja v tujino, še posebej na ogrožena območja. Dekanom članic, direktorici UM ŠD in ravnateljici UKM bo tudi naloženo, da odpovedo vse že izdane potne naloge za službene poti izven RS, ki niso nujno potrebne, sploh pa v kolikor gre za potovanja na ogrožena območja. Ob upoštevanju smernic MIZŠ ter iz njih izvedenih sorazmernih zdravstveno-varnostnih ukrepov, se na Univerzi v Mariboru izvajanje pedagoškega procesa do prejema drugačnih navodil izvaja nemoteno in v skladu z letno najavo pedagoškega procesa. 


Na Univerzi v Mariboru pripravljamo navodila in vse potrebno za izvedbo pedagoškega procesa na daljavo, v kolikor bi bil in če bo takšen ukrep potreben in ga bo določilo pristojno ministrstvo ter Vas bomo o tem takoj obvestili. V kolikor bi prišlo do odpovedi pedagoškega procesa ali do neizvedbe dela pedagoških aktivnosti, bo te potrebno v celoti nadomestiti.

 

Še posebej vas za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom prosimo, da zelo skrbno izvajate vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke, ki je na razpolago na članicah UM.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.
 • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni; razdalja naj bo vsaj 1,5 metra.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, sledimo navodilom osebnega zdravnika, ki ga takoj kontaktiramo.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.

Ker zastavljate vprašanja, kaj storiti, če ste bili na območju, kjer je prisoten koronavirus, vas še posebej obveščamo, da v kolikor ni znakov bolezni, posebni ukrepi (samoizolacija) niso potrebni. Priporočamo, da v tem primeru pokličete osebnega zdravnika in se ravnate po njegovih navodilih ter se še posebno pozorno držite vseh preventivnih ukrepov in natančno spremljate morebitne spremembe svojega zdravstvenega stanja.


Če zbolite z znaki akutne okužbe dihal (vročina nad 38°C, kašelj, težko dihanje) in ste se vrnili iz območij, kjer se pojavlja koronavirus ali ste bili v stiku z bolnikom, se takoj po telefonu posvetujte z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega v rednem delovnem času; dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa), kjer boste prejeli navodila o nadaljnjih ustreznih ukrepih.

 

O svojih bolezenskih znakih in svoji odsotnosti morate obvestiti svojega nadrejenega, ki bo odsotnost ustrezno evidentiral, kot vam jo je predpisalo zdravstveno osebje.​26. 2. 2020

________________________________________________________________________________


Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je skladno z obvestilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 24. 2. 2020 izdal Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. 


Z Načrtom Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (v nadaljevanju: Načrt) se želi
 • prispevati k zmanjšanju negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči koronavirus na vzgojno-izobraževalno in raziskovalno delo; 
 • opredeliti aktivnosti in kadrovske vire, ki omogočajo delovanje vzgojno-izobraževalnega in raziskovalnega procesa; 
 • zagotoviti učinkovitost organizacije ter vzpostavitev dobre notranje in zunanje komunikacije z izvajalci pedagoškega procesa, ostalimi zaposlenimi, študenti, ministrstvom in javnostjo;
 • zagotoviti zaščito ljudi in omejevanje širjenja infekcije ter obolevnosti v kolektivu, 
 • zagotoviti večjo zdravstveno varnost in osveščenost.


Osnovna navodila za preprečevanje okužbe s koronavirusom so dostopna na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

Priloga:


navodila_higiena-kaslja_.jpg

navodila_higiena-rok_splosna-javnost_.jpg


Dodatne informacije o koronavirusu SARS-CoV-2​:


CBC News: The facts on coronavirus (objavljeno na Kvarkadabra; v angleškem jeziku)

predavanje o koronavirusu SARS-CoV-2 za strokovno javnost na UKC Ljubljana

- odprto predavanje Londonske šole za higieno in tropske bolezni: Coronavirus (COVID-19) Outbreak​ (Prof Gabriel Leung, Dean of Medicine, University of Hong Kong)- 27. februar 2020, (12:45-13:45 BST). ​ Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava