Za boljšo jezikovno kulturo – Govorni pomočnik RTV SLO in spletna aplikacija SPiPP študentov Univerze v Mariboru
Datum objave: 7. 02. 2020

Nekaj dni pred slovenskim kulturnim praznikom je na Ministrstvu za kulturo potekala javna predstavitev dveh zelo uporabnih spletnih jezikovnih pripomočkov. RTV Slovenija je predstavila na novo vzpostavljeno orodje Govorni pomočnik. Študenti treh fakultet (FF, FNM in PEF) Univerze v Mariboru pa svojo spletno stran z aplikacijo SPiPP – svojilni pridevniki iz prevzetih priimkov, ki je nastala kot rezultat štirimesečnega projekta v okviru programa ŠIPK, ki ga financirata Republika Slovenija in Evropski socialni sklad.


IMG_20200204_115559.jpg


Izkazalo se je, da je SPiPP zelo uporaben e-vir, ker se loteva težjega besedotvornega vprašanja, kako v slovenščini izražati svojino iz moških tujih priimkov. Le-ti ohranjajo izvorni zapis, a izgovorno jih slovenimo, zato prihaja do razkoraka med njihovo pisno in glasovno podobo. Zanimiv pa je tudi kot dobro domišljeno orodje, za izdelavo katerega so se morali študenti marsičesa naučiti.


Posebno naklonjenost in podporo projektu so že v času njegovega poteka pokazali vodstveni in strokovni delavci zavoda RTV Slovenija, saj so v studiih Radia Slovenija  omogočili  brezplačno snemanje zvočnih posnetkov s profesionalno radijsko napovedovalko in pri tem zagotovili vso tehnično in strokovno podporo. Čeprav RTV SLO ni bil uradni partner projekta, je v nastalem spletnem pripomočku prepoznal njegovo vrednost v skupnih naporih pri ohranjanju kultivirane javne besede.


_GIL8368.jpg


S povabilom RTV SLO na  javno sopredstavitev 4. februarja  je celotna študentska ekipa  skupaj s strokovno in pedagoško mentorico dr. Ireno Stramljič Breznik, prijaviteljico projekta, upravičila zaupanje vseh in vsakogar,  ki je projektu na poti do končne izvedbe pomagal.  Prav s tem dogodkom se je še dodatno potrdila njegova družbena koristnost, saj je  rezultat projekta inovativna spletna aplikacija, s katero  prispeva k dvigu jezikovne kulture vseh uporabnikov slovenskega jezika.


S širitvijo jezikovnih kompetenc materinščine v sodelovanju z Društvom slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev kot partnerjem, ki si prizadeva za visoko jezikovno kakovost medijskih vsebin, je projekt prispeval tudi k dvigu ravni funkcionalne pismenosti vseh tipov govorcev. Ti lahko tudi tako postajajo samozavestn(ejš)i uporabniki slovenščine, kakor predvideva Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2019–2023.


Tovrsten spletni pripomoček je splošno uporaben, hkrati pa ponuja možnost za nadaljnje razvijanje v smeri avtomatskega sintetiziranja  oblik  za izražanje svojine na podlagi zakonitosti, ki bi jih bilo mogoče izluščiti iz zbranih primerov.


Študenti se niso ustavili niti pred zadnjim izzivom, tj. kako na javni predstavitvi ob bok z nacionalno medijsko hišo na tehnično inovativen način predstaviti potek in rezultat  svojega projekta. Tako so prav za to priložnost posneli še video v produkciji RTV Maribor, ki je bil na predstavitvi tudi premierno predvajan.


Več informacij:

Spletna aplikacija SPiPP:

http://spipp.ff.um.si/

MMC RTV SLO o predstavitvi obeh aplikacij.

https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/kako-se-pravilno-izgovori-art-nouveau-kaj-pa-koeln/513561

Spletna stran varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev o predstavitvi obeh aplikacij

https://www.rtvslo.si/varuh/aktualno/govorni-pomocnik-rtv-slovenija/513661

Spletna povezava do predstavitvena videa:

https://youtu.be/_e7MFZMROH0


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava