Nova prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru je Teja Štrukelj
Datum objave: 13. 01. 2020

Rektor je na podlagi poziva Študentskega sveta Univerze v Mariboru v mesecu novembru 2019 izdal Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru. Po predhodnem pozitivnem mnenju Senata Univerze v Mariboru, je rektor Univerze v Mariboru za prorektorico za študentska vprašanja Univerze v Mariboru imenoval Tejo Štrukelj za mandatno dobo dveh let, in sicer od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

Teja-Štrukelj-683x1024 (003).jpg

 

Teja Štrukelj je rojena 28. 4. 1997 v Celju. V letu 2019 je zaključila dodiplomski študij na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. V študijskem letu 2019/2020 je študentka 1. letnika podiplomskega študija na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. V študentskem predstavništvu je aktivna že od samega začetka študija. Najprej je aktivno delovala v Študentskem svetu fakultete, nato je od oktobra 2018 do decembra 2019 opravljala funkcijo Prodekanice za študentska vprašanja Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Trenutno je aktivna kot članica Senata Univerze v Mariboru in različnih komisij, ki delujejo na univerzitetni ravni. Poleg študija je znanje pridobivala na več pravnih tekmovanjih in preko opravljanja različnih študentskih del. Zase pravi, da je motivirana in zanesljiva oseba. Zaveda se, da prave poti v življenju niso vedno najlažje, zato se je treba vsakega izziva v življenju lotiti hrabro in preudarno.


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava