Spationomy 2.0: Prostorska in ekonomska znanost v visokem šolstvu - potencial simulacijskih iger
Datum objave: 9. 01. 2020

​Ideja o učenju skozi igro, v učnem procesu, v (visokem) izobraževanju vsekakor ni nova. Češki filozof in vzgojitelj Jan Ámos Komenský (John Amos Comenius, 1592-1670) je promoviral pristop "Schola ludus" (Učenje z igranjem). V digitalni dobi sodobnega sveta se študenti v učnem procesu srečujejo z veliko količino informacij in podatkov. Proces učenja je lažji, če vsebuje lastnosti igre. Simulacijsko učenje, ki temelji na igrah, je bolj izkustveno v primerjavi s tradicionalnim poučevanjem.

 

Cilj tega projekta, ki traja od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2022, je inovativen način poučevanja na področjih ekonomije, poslovanja, geoinformatike in geografije. Način temelji na pristopu simulacijskih iger, s pomočjo sodobnih metod neformalnega poučevanja in virtualnih tehnik sodelovanja. Projekt se ukvarja s temo interdisciplinarnega učenja z znanstveno utemeljeno simulacijsko igro. Učenje, ki temelji na igrah, spreminja tradicionalne načine visokošolskega poučevanja v inovativna, kreativna učna okolja, v katerih so udeleženci (učitelji in študenti) vključeni v reševanje realnih problemov, preko razvitih scenarijev simulacijske igre.

 

Cilj projekta je tudi izmenjava najboljših praks prek meja posamezne znanstvene discipline in preko nacionalnih meja. Projekt spodbuja razvoj poglobljenega interdisciplinarnega sodelovanja in izmenjave raziskav med vključenimi institucijami na področju geoinformatike / geografije, ekonomije / poslovanja in študij iger. To edinstveno kombinacijo spremlja ideja o vključitvi prostorske in ekonomske znanosti v simulacijsko igro. Študenti se med virtualno ter fizično mobilnostjo učijo in obvladujejo skupne metodologije, tehnike in orodja in nastopajo kot aktivni udeleženci v „simulacijskih igrah prostorske, ekonomske in poslovne analitike“. V okviru tega študenti razmišljajo, pišejo in govorijo o svojih izkušnjah; projekt pa vključuje privlačnejšo in ustreznejšo pedagogiko kot pristopi, ki temeljijo na predavanjih ali seminarjih.

 

Ključni cilji projekta so usmerjeni v študente, vključene v projektne aktivnosti v treh zaporednih letnih ciklih, ter na učno osebje. Med cilji projekta so tako: učiti študente o napredku prostorske ekonomije in študij simulacijske igre (z mešano mobilnostjo v interdisciplinarni in večnacionalnem učnem okolju), razviti in uporabiti metodologijo simulacijskih iger odprtega dostopa v učnem procesu, razviti fazo preverjanja koncepta simulacijske igre ("plug & play") etc.


slika1.jpg

Projektni tim raziskovalcev in učiteljev v projektu Spationomy 2.0.


SciLab (Scientific Laboratory – Znanstveni laboratorij)

Projekt omogoča povezavanje znanstvenikov z različnimi znanji ter spodbuja raziskave na področju igrivih metodologij v visokem šolstvu, kot del dejavnosti znanstvenega laboratorija SciLab 2.0, ki je sestavni del tega projekta. S tem projektom omogoča razširjanje in izkoriščanje edinstvenih rezultatov projekta na področju študija prostorsko-ekonomskih iger za širše občinstvo. Projekt namreš izvaja partnerstvo petih visokošolskih evropskih inštitucij, s strokovnjaki s področij geoinformatike in geografije na eni strani ter ekonomije in poslovnih ved na drugi strani ter raziskovalcev na področju simulacijskih iger.

 

Koncept projekta Spationomy 2.0 temelji (predvsem) na uspešnem sodelovanju med partnerskimi institucijami v okviru prejšnjega projekta Spationomy 1.0 (2016-1-CZ01-KA203-024040). Vsi nekdanji partnerji v tem projektu (Moravska visoka šola Olomouc, Univerza Palacky Olomouc, Univerza v Mariboru EPF, Univerza Bochum) so želeli nadaljevati dejavnosti, ki vodijo k združevanju geoinformatike, geografije in ekonomije ter poslovnih ved. Osnovni koncept simulacijske igre (vzpostavljen v času prejšnjega projekta Spationomy 1.0) je bil najuspešnejši in najučinkovitejši del projekta. Ob upoštevanju tega dejstva se je konzorcij soglasno odločil, da se bo v novem projektu Spationomy 2.0 osredotočil na simulacijsko igro kot na metodo učenja, zato je bil v konzorcij povabljen novi partner - Univerza Utrecht.


sike 2.png

Raziskava, ki se uvršča v interdisciplinarno področje projekta Spationomy 2.0, o kakovosti življenja v evropskih regijah (raziskovalec Karel Macku).


​​SciLab je v prvem letnem ciklusu projekta Spationomy 2.0. potekal na Moravski visoki šoli v Olomoucu, v času od 8. do 10. januarja 2020. Sodelujoči raziskovalci so predstavili svoje raziskovalne tematike, ki bodo v okviru projekta vodile do skupnih znanstvenih in strokovnih objav, s katerimi bo obravnavana interdisciplinarna tematika približana tudi širši javnosti.

 


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava