Didakt.UM namig: Povabilo k raziskavi
Datum objave: 8. 01. 2020

​Vabljeni k raziskavi o zaznani samoučinkovitosti in stališčih pedagoškega kadra UM do sodobnih učnih pristopov in IKT, ki jo izvajamo v okviru projekta Didakt.UM.


Na vpeljavo sodobnih učnih praks in IKT v visokošolskem pedagoškem procesu vplivajo tako zunanji (dostopnost računalniške opreme, vzpostavitev operativnih programov in strateške usmeritve vpeljave IKT v visokošolski pedagoški proces) kot notranji dejavniki.

 

Notranji dejavniki:

  • posameznikova ocena lastne učinkovitosti,
  • stališča do uporabe sodobnih učnih praks ter IKT,
  • raven socialne podpore,
  • znanje.​


Notranji dejavniki tesno pogojujejo učinkovitost sprememb v pristopih visokošolskega izobraževanja in poučevanja.

 

Namen raziskave je osvetliti notranje dejavnike vpeljave in uporabe sodobnih učnih praks ter IKT v visokošolskem pedagoškem procesu ter pridobiti oceno strokovne podpore, ki je nudena visokošolskim učiteljem UM pri vpeljavi tovrstnih oblik poučevanja. S pomočjo zbranih podatkov bomo poskušali utemeljiti in nadgraditi nadaljnje ukrepe ter podporne storitve, ki jih visokošolskim učiteljem in ostalim pedagoškim delavcem v zadnjem letu poteka projekta Didakt.UM nudi Center za podporo poučevanju UM.

 

Notranje dejavnike bomo analizirali na podlagi podatkov, zbranih z anonimnim vprašalnikom. Zbrani podatki bodo obravnavani na skupinski ravni in iz njih ne bo mogoče razbrati odgovorov posameznika. Za reševanje vprašalnika boste porabili približno 10 minut.


Vljudno vas vabimo k izpolnjevanju vprašalnika, do katerega dostopate na povezavi.

V primeru vprašanj, se lahko obrnete na nas preko elektronskega naslova didakt@um.si.

Več namigov, novic in aktivnosti Centra za podporo poučevanju UM najdete na spletni strani.


ikt.png

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava