Razpis za izbiro kandidatov za člane evalvacijske komisije študijskih programov FT
Datum objave: 7. 01. 2020

Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze v skladu z Merili za izbiro in potrditev evalvatorjev za potrebe notranjih programskih evalvacij na Univerzi v Mariboru (obvestila UM, št. št. XXXVI-13-2018 z dne 31. 12. 2018) objavlja


Razpis za izbiro kandidatov za člane evalvacijske komisije pri izvedbi notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za turizem Univerze v Mariboru


Zainteresirani naj svojo vlogo posredujejo v zaprti kuverti s pripisom »Vloga za člane evalvacijske komisije FT UM« na naslov

 

Univerza v Mariboru

Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze

Slomškov trg 15

2000 Maribor

 

ali na elektronski naslov miha.pauko@um.si, najkasneje do 28. januarja 2020 (datum dospetja).

 

Vlog, ki bodo dostavljene na zgornji naslov ali po elektronski pošti po izteku zgoraj navedenega roka, Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze ne bo obravnavala in bodo zavržene.

 

Razpis in vloga v prilogi objave. 


Priloge
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava