​Mednarodni center za ekoremediacije FF je prejel HORUS 2019
Datum objave: 20. 12. 2019

​Mednarodni center za ekoremediacije Filozofske fakultete UM je prejel prestižno Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2019, v kategoriji priznanje za projekt. Nagrado je častno prevzela prof. ddr. Ana Vovk Korže, kot vodja ERM centra FF UM. Nagrado podeljuje IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s partnerji.


Horus2019 0380.jpg

 

V utemeljitvi izbora projekta je zapisano:

Projekt »Učni vrtovi kot  medgeneracijski centri prihodnosti« smo zadnje desetletje zasnovali skupaj z ravnatelji in direktorji javne mreže vrtcev in šol. Mednarodni center za ekoremediacije je pobudnik in ustvarjalec učnih vrtov za medgeneracijsko povezovanje. Projekt vključuje zaposlene v vrtcih in šolah, njihove nadrejene, otroke in starše, babice in dedke ter študente in druge zainteresirane. S široko zasnovno mrežo integralnega pristopa smo mnogim vrtcem in šolam pripravili načrte za samooskrbne vrtove, vključno z izvedbo in z izobraževanjem učiteljev in vzgojiteljev omogočili, da so šolski vrtovi postali učilnice v naravi. Če smo pred desetletjem iskali interes pri šolah in vrtcih, da vzpostavijo samooskrbe vrtove, je danes povsem drugače. Imeti svoj vrt je postalo za izobraževalne ustanove na primarni in sekundarni ravni nujnost. S ponosom lahko pokažemo številne šole in vrtce, ki mladim omogočajo aktivno preživljanje prostega časa v šolskih vrtovih, to pa so tudi terapevtska okolja za otroke, zlasti s posebnimi potrebami, saj lahko z delom na šolskem vrtu uresničujejo svoje potrebe po vključenosti in doseganju rezultatov dela.


Tovrstno povezovanje generacij je pomembno, ker se v mladosti oblikujejo pomembne vrednote in vzorci obnašanja. S tem, ko so otroci odgovorni za svoje rastline in skrbijo za rodno zemljo, vgrajujemo v mlado generacijo odgovornost in ljubezen do narave in posledično ljudi. Izobražujemo za prilagajanje podnebni krizi, ki se že kaže v številnih oblikah.  Vrtovi pa že dolgo niso več samo pridelovalne površine za hrano, ampak so centri stika z naravo, z ljudmi, so prostor, kjer se v ljudeh znova vzpostavi ravnovesje in zato imajo danes šolski vrtovi pomembno mesto pri razvoju socialnih kompetenc. S projektom Učni vrtovi kot medgeneracijski centri prihodnosti navdušujemo mlade za solidarnost do starejših in vzpodbujamo terapevtske kmetije, kjer se pogosto ljudje osebnostno najdejo in se aktivno starajo, s čimer rešujemo problem prezrtosti starejše generacije v državnih administracijah. Učni vrtovi so že postali medgeneracijski centri in bodo v prihodnosti opravljali pomembno poslanstvo prav z mladimi, ki so danes deležni tovrstnega izobraževanja.


Horus2019 0512.jpg

​Nagrada Horus je velika potrditev 10 letnega dela ERM centra na področju ozaveščanja in krepitve družbene odgovornosti za vse generacije. Je pokazatelj, da smo na pravi poti. Obenem je priznanje pomembna promocija tudi za Filozofsko fakulteto UM.


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava