Dan Fakultete za strojništvo
Datum objave: 2. 12. 2019

Fakulteta za strojništvo deluje kot znanstveno-raziskovalna in izobraževalna ustanova že več kot pet desetletij. Izobražuje redne in izredne študente na dodiplomskih in magistrskih študijskih programih Strojništvo, Gospodarsko inženirstvo, Mehatronika, Tehniško varstvo okolja, Tehnologije tekstilnega oblikovanja ter Inženirsko oblikovanje izdelkov. Vedno intenzivnejše sodelovanje z gospodarstvom zahteva ustrezno znanstveno-raziskovalno usmerjenost fakultete, ker se dosežki raziskav vedno bolj prenašajo v različne veje slovenske strojne, kovinsko predelovalne in tekstilne industrije. Pomembno dejstvo predstavlja tudi naraščanje zanimanja srednješolcev za študijske programe fakultete, saj so študijski programi izjemno aktualni. Fakulteta sodi na Univerzi v Mariboru med najuspešnejše članice tako po uspešnosti študentov, številu diplomantov na dodiplomskih in podiplomskih programih, po obsegu prihodka iz industrije in projektov, solidni opremljenosti laboratorijev, ter mednarodno priznanih profesorjih in nenazadnje z izjemno dobro organizirano mednarodno menjavo in sodelovanjem.


Skupna-nagrajenci.jpg

Do danes je na fakulteti diplomiralo več kot 10.000 študentov. Stopnja zaposljivosti diplomantov je še zmeraj zelo visoka, saj so zelo iskan kader na trgu delovne sile. Izjemno ponosni so na dosežke svojih diplomantov in doktorandov, kot tudi dosežke študentov, ki se udeležujejo različnih študentskih projektov ter tekmovanj doma in v tujini. Naj omenimo samo nekatere: Formula Student, kjer so študenti dosegli v zadnjem letu izjemno odmevne dosežke v mednarodnem merilu: projekt Product Innovation Project na TU Graz, Aeronavtično društvo Univerze v Mariboru, projekti Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije Po kreativni poti do praktičnega znanja ter Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK), sodelovanje študentov na več razpisih oziroma tekmovanjih gospodarskih družb in še in še.


FS je s svojim znanstveno raziskovalnim delom znatno prispevala k svetovni zakladnici znanj in je tudi tukaj ena izmed najbolj uspešnih članic Univerze v Mariboru. Prispevek Fakultete za strojništvo na področju znanstvenih publikacij pomembno prispeva k znanstveni odličnosti Univerze v Mariboru kot celote, to je zlasti razvidno na različnih mednarodnih lestvicah, ki rangirajo univerze na svetu in Evropi. V zadnjem letu so pridobili šest novih projektov kohezijskih skladov Raziskovalci na začetku kariere ter tri nove projekte ARRS, uspešni pa so bili tudi pri prijavi bilateralnih projektov. Zelo aktivno sodelujejo v štirih projektih Obzorje 2020 ter šestih strateško razvojno inovacijskih partnerstvih (SRIP). Pridobili so 5 novih mladih raziskovalcev.


Vedno bolj intenzivno se povezujejo z gospodarstvom. V dveh letih so podpisali sporazum o strateškem sodelovanjem z desetimi slovenskimi proizvodnimi podjetji. Z vsemi podjetji so okrepili vezi na področju študijske in razvojno-raziskovalne dejavnosti. Zelo aktivno deluje Alumni klub, v okviru katerega je bilo izvedenih kar nekaj srečanj in tudi zelo odmevnih predavanj. Prav tako na FS deluje novo oblikovani Strateški svet, kjer s strokovnjaki iz gospodarstva sodelujejo pri strateškem razvoju FS. V mesecu septembru 2018 so s pomočjo podjetja BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje d.o.o. prenovili eno izmed predavalnic.


Fakulteta je žal še vedno v izredno težki finančni situaciji, saj sredstva, ki jih prejemajo za izvajanje študijske dejavnosti komajda zadoščajo za pokrivanje stroškov plač. Kljub temu poravnajo vse tekoče zakonsko določene obveznosti do zaposlenih in za pretekla leta, kjer sodelavci niso dobili zasluženega plačila. Sočasno po najboljših močeh počasi izboljšujejo infrastrukturo v ​zgradbi.


Kljub nekaterim preprekam na fakulteti radi izpostavljajo uspešne zgodbe in naše dosežke. Zato so podelili priznanja svojim zaposlenim, študentom ter poslovnim partnerjem, ki so in bodo tudi v prihodnje ponesli ime Fakultete za strojništvo in Univerze v Mariboru doma in po svetu. Med študenti so priznanje prejeli Marko Zadravec kot študent leta ter skupina študentov, ki se je izkazala v okviru projekta razvoja radijsko vodenega letalskega modela Aeronavtičnega društva Univerze v Mariboru (ADUM). Fakulteta sodeluje z veliko gospodarskimi družbami, ki izdatno podpirajo študijsko dejavnost na fakulteti. Zato so podelili svečano listino Fakultete za strojništvo dolgoletnemu partnerju podjetju BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje., s katerim sodelujejo na različnih področjih, omogočili pa so tudi prenovo ene izmed naših predavalnic. Direktor podjetja g. Matija Petrin je zbrane tudi nagovoril. Priznanja so podelili več sodelavcem, in sicer mag. Frančišku Tašnerju za strokovno delo, doc. dr. Tomažu Vuhererju za sodelovanje z gospodarstvom, prof. dr. Zoranu Renu za raziskovalno delo, doc. dr. Gregorju Harihu kot raziskovalcu na začetku kariere, prof. dr. Mateju Vesenjaku in doc. dr. Luciji Črepinšek Lipuš za pedagoško delo. V novi kategoriji Priznanje FS za inovacijo poslovnih procesov je prejemnik Robi Kuserbanj. Letos pa so ponovno podelili priznanje za življenjsko delo, ki ga je prejel zasl. prof. dr. Alojz Križman.


Krizman-A.2.jpg Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava