Slavistični znanstveni premisleki (SZP) 2019: Slovenščina kot drugi in tuji jezik v izobraževanju
Datum objave: 26. 11. 2019

20. 11. 2019 je v organizaciji Oddelka za slovanske jezike in književnosti in Slavističnega društva Maribor pod okriljem FF UM na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru potekala 3. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki z naslovom Slovenščina kot drugi in tuji jezik v izobraževanju.


IMG_20191120_094259.jpg


Konference se je udeležilo 47 uveljavljenih domačih in tujih referentov in referentk s 40 prispevki. Na konferenci sta bila zaradi aktualnosti in posledično vse večjih potreb po usvajanju slovenščine kot nematernega jezika z vidika najsodobnejših didaktičnih, jezikoslovnih, kulturoloških in literarnovednih pristopov osvetljena pomen in vloga slovenščine kot drugega in tujega jezika v izobraževanju.


Tematska področja, s katerimi smo se ukvarjali na letošnjih Slavističnih znanstvenih premislekih, so bila:

 • Slovenščina kot drugi in tuji jezik v germanskem, južnoslovanskem, romanskem in madžarskem svetu
 • Slovenska književnost na slavistikah v germanskem, južnoslovanskem, romanskem in madžarskem svetu
 • Slovenščina v primerjavi s tipološko in genetsko (ne)sorodnimi jeziki
 • Vloga književnih besedil pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika
 • Vloga strokovnih in poljudnoznanstvenih besedil pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika
 • Učbeniška gradiva za poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika skozi čas
 • Dvo- in večjezični avtorji ter avtorice pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika
 • Sodobni pristopi, metode in nove tehnologije v poučevanju in usvajanju slovenščine kot drugega in tujega jezika (na osnovnih in srednjih šolah ter gimnazijah, na univerzi ipd.)
 • Slovenska kulturna dediščina pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika
 • Kulturološki in ekološki tematski sklopi pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika
 • Vloga arealov pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika


Več o konferenci in vsebinsko zastavljenih razpravah je najti na konferenčni spletni strani.


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava