Nagrada Platinasti svinčnik ZAPS 2019 arhitektu doc. Nandetu Korpniku
Datum objave: 25. 11. 2019

Ob Dnevu arhitekture Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) vsako leto podeljuje strokovna priznanja za največje dosežke na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja. Platinasti svinčnik ZAPS 2019, najvišje priznanje, ki se podeljuje za obsežnejši opus in vrhunske dosežke, je letos prejel arhitekt doc. Nande Korpnik, vsestransko aktivni član Katedre za arhitekturo Oddelka za arhitekturo Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.


nandca.jpg

​Iskreno čestitamo! 


"Arhitekt Nande Korpnik je predstavnik srednje generacije arhitektov. Od leta 1990 deluje v svoji arhitekturni pisarni v Celju in s svojim delom opazno posega v slovenski prostor, v katerem raziskuje, snuje, izvaja in preverja kakovost ter odzivnost svojega dela...Dokaz za to je obsežen opus zasnovanih in realiziranih del na področju arhitekturnega in urbanističnega načrtovanja, ki jih v prvi vrsti odlikuje uporabnost, obogatena s pripovedno umetniško vrednostjo, tako zaželeno v arhitekturnemu snovanju...Med realiziranimi projekti so značilna urbanistična in arhitekturna dela, ki vključujejo namensko raznolike objekte, od stanovanjskih, preko poslovnih, do industrijskih. Za prav vse je značilno, da so zasnovani konstrukcijsko drzno, kar dodatno poudarja njihovo ekspresivno arhitekturno pojavnost, pogojeno z nenehnim razvojno pogojenim interdisciplinarnim snovanjem, skupaj s strokami gradbenih konstrukcij, materialov in tehnologije. Ne preseneča, da tovrstni inovativni pristopi k idejnim in realiziranim projektom praviloma vzbujajo kritično zanimanje strokovne in splošne javnosti, kakor tudi ne to, da je Nande Korpnik zanje prejel številna priznanja in nagrade... Univerza v Ljubljani je leta 2012 Nandetu Korpniku podelila priznanje za pomembna umetniška dela na področju arhitekture, leta 2013 pa je bil izvoljen v naziv docent za habilitacijsko področje arhitektura in prostorsko načrtovanje na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, kjer aktivno deluje na oddelku za arhitekturo vse od njegove ustanovitve. Kot univerzitetni učitelj je izjemno in vsestransko dejaven, kot mentor pa zlasti v projektno naravnanih predmetih na dodiplomski in podiplomski stopnji uspešno usmerja študente v ustvarjalni svet arhitekture in k prvim arhitekturnim dosežkom," je v svoji utemeljitvi med drugim zapisala Platinasta komisija ZAPS v sestavi Karla Jankovič, Andrej Mlakar, izr.prof.dr. Metka Sitar in Dunja Šutanovac.


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava