Razpis za izbiro kandidatov za člane evalvacijske komisije študijskih programov FOV
Datum objave: 4. 11. 2019

​Zainteresirani naj svojo vlogo posredujejo v zaprti kuverti s pripisom »Vloga za člane evalvacijske komisije FOV UM« na naslov

 

Univerza v Mariboru

Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze

Slomškov trg 15

2000 Maribor

 

ali na elektronski naslov miha.pauko@um.si, najkasneje do 25. novembra 2019 (datum dospetja).

 

Vlog, ki bodo dostavljene na zgornji naslov ali po elektronski pošti po izteku zgoraj navedenega roka, Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze ne bo obravnavala in bodo zavržene.

 

Obrazec vloge za prijavo na razpis se nahaja med prilogami razpisa.


Priloge
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava