Univerza v Mariboru se je tudi letos uvrstila na Timesovo lestvico za področje tehnike ter računalništva in informatike
Datum objave: 28. 10. 2019

Univerza v Mariboru se je tudi letos uvrstila na Tim​esovo lestvico – World University Rankings by subject 2020 za področje tehnike ter računalništva in informatike.


Times Higher Education svetovna lestvica je edina, ki presoja univerze, v vseh njihovih glavnih nalogah: poučevanje, raziskave, prenos znanja in mednarodni vidik. Uporabljajo 13 skrbno umerjenih kazalnikov uspešnosti, da zagotovijo čim bolj celovite in uravnotežene primerjave, ki jim zaupajo študenti, akademiki, vodje univerz, industrija in vlade. Kazalniki uspešnosti so razvrščeni v pet področij: Poučevanje (učno okolje); Raziskave (obseg, dohodek in ugled); Citati (vpliv na raziskave); Mednarodni obeti (osebje, študenti in raziskave) in dohodek iz industrije (prenos znanja).


Univerza v Mariboru se je v letu 2020 na področju tehnike uvrstila v skupino med 601.–800. mestom.


engeem.png


Na področju tehnike se je na Timesovo lestvico za leto 2020 uvrstilo 1.008 visokošolskih institucij, ki so v petletnem obdobju objavile najmanj 1.000 raziskovalnih prispevkov o splošnem inženirstvu, elektrotehniki in elektroniki, strojništvu in vesoljskem inženiringu, gradbeništvu in kemijski tehnologiji ter imele vsaj 4 % svojega učnega osebja (ali najmanj 40 akademskih sodelavcev) zaposlenega na področju tehnike. 


***


Univerza v Mariboru se je v letu 2020 na področju računalništva in informatike uvrstila v skupino med 501.–600. mestom.


computer science.png


Na področju računalništva in informatike​ se je na Timesovo lestvico za leto 2020 uvrstilo 749 visokošolskih institucij, ki so v petletnem obdobju objavile najmanj 500 raziskovalnih prispevkov s področja računalništva in informatike​ te​r imele vsaj 1 odstotek svojega učnega osebja (ali najmanj 20 akademskih sodelavcev) zaposlenega na področju računalništva in informatike. 

 

Več informacij in primerjave o razvrstitvah najdete tukaj.


Dodatne informacije:

Univerza v Mariboru

Oddelek za razvoj in študentske zadeve

E-pošta: kakovost@um.si Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava