Prof. dr. Karmen Kolnik prejela PRIZNANJE BLAŽA KOCENA
Datum objave: 9. 10. 2019

S ponosom sporočamo, da je članica Oddelka za geografijo, redna profesorica dr. Karmen Kolnik prejela najvišje priznanje Društva učiteljev geografije Slovenije, to je PRIZNANJE BLAŽA KOCENA za življenjsko delo oz. za izjemne dosežke na področju šolske geografije.

 

Med drugim je bilo v utemeljitvi priznanja zapisano:

»….Je nosilka in izvajalka dodiplomskih ter podiplomskih študijskih predmetov, raziskovalka ter mentorica na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Bila je prodekanja za študijske zadeve in izobraževalno dejavnost Filozofske fakultete UM (2006-2011) ter članica Senata Filozofske fakultete UM (2014 - 2018), od leta 2015 dalje pa tudi koordinatorica  Alumni kluba Oddelka za geografijo FF UM. Kot prodekanja je vodila vzpostavljanje novih pedagoških študijskih programov na Filozofski fakulteti v Mariboru, ki so med drugim prinesli povečanje pedagoške prakse, kar je bila (in še vedno ostaja) dolgoletna potreba in želja pedagoških študentov ter izobraževalcev bodočih učiteljev, obenem pa je bila tudi tvorna soavtorica vseh geografskih študijskih programov na FF UM. Kot gostujoča profesorica je predavala na Inštitutu za didaktiko geografije na Univerzi J. W. Goethe v Frankfurtu ter na Pedagoš​ki fakulteti v Olomoucu. Aktivno je sodelovala na številnih domačih in mednarodnih konferencah. Je avtorica in soavtorica 26  izvirnih znanstvenih člankov ter 19 preglednih znanstvenih člankov, številnih znanstvenih prispevkov na konferencah, ene znanstvene monografije, izdane pri tuji mednarodni založbi, ter avtorica  in soavtorica 16 samostojnih znanstvenih sestavkov ali poglavij v monografskih publikacijah. Je avtorica in soavtorica številnih učbenikov, delovnih zvezkov, gradiv in priročnikov, recenzentka več kot 50 del ter članica domačih in tujih uredniških odborov. Bila je članica Predmetne maturitetne komisije za geografijo, predsednica Predmetne komisije za geografijo v devetletni osnovni šoli, izvedenka za pedagoško področje – geografija pri Inšpektoratu RS za šolstvo in šport ter članica izvršnega odbora Društva učiteljev geografije Slovenije. Danes je članica Zveze geografov Slovenije, članica predmetne razvojne skupine za geografijo na osnovnih šolah in gimnazijah pri ZRSŠ ter članica komisij za izdelavo strokovnih poročil za izvolitve v habilitacijske nazive s področja didaktike geografije in didaktike družboslovja za Univerzo v Mariboru in Univerzo  v Ljubljani. Vodila in sodelovala je pri številnih domačih in mednarodnih projektih. Red. prof. dr. Karmen Kolnik odlikuje izjemen geografsko-didaktični opus, neprestana težnja po iskanju novih poti in izboljšanju obstoječega znanja na področju geografskega izobraževanja,  predano prenašanje geografskih in didaktičnih znanj na mlajše generacije, strokovno in znanstveno delovanje v dobrobit šolski geografiji ter izredna srčnost in kolegialnost.«

 

Iskrene čestitke! 


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava