100 let rojstva prvega rektorja Univerze v Mariboru
Datum objave: 23. 07. 2019

Univerza v Mariboru, druga največja in najstarejša slovenska univerza, praznuje letos 44. obletnico svojega obstoja. To leto je še prav posebno leto, saj bomo počastili tudi 100. obletnico rojstva prvega rektorja Univerze v Mariboru, zaslužnega profesorja dr. Vladimirja Bračiča, katerega vloga je neprecenljiva pri nastanku in razvoju višjega in visokega šolstva v Mariboru, ki je dosegla višek z ustanovitvijo Univerze. 


bracic-logo-cmyk.jpg

 

Ob tej priložnosti bomo na Univerzi v Mariboru s soorganizatorji (Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru, Univerzitetno knjižnico Maribor, Občino Cirkulane, Društvom za oživitev gradu Borl, Kulturnim društvom Cirkulane, Zvezo kulturnih društev Maribor in Filatelističnim društvom Maribor) pripravili sklop dogodkov, v spomin na stoto obletnico Vladimirja Bračiča. 

 

Na slovesnosti ob Dnevu univerze, 18. septembra 2019, bo rektor preimenoval Veliko dvorano v Dvorano Vladimirja Bračiča. Kasneje, ob otvoritvi prenovljene dvorane, pa bo slovesno postavljen še njegov doprsni kip in odprtje stalne razstave začetkov razvoja visokega šolstva v Mariboru od leta 1959 do ustanovitve Univerze v Mariboru leta 1975.

 

Maribor kot univerzitetno mesto, je naslov okrogle mize, ki bo 23. septembra 2019, na kateri bomo govorili o izkušnjah in pomembnosti statusa ''univerzitetnega mesta'' ter nujnosti dolgoročnega načrtovanja tako na strani mesta kot univerze. 

 

V rojstnem kraju Cirkulane bodo uredili spominsko sobo zasl. prof. dr. Vladimirja Bračiča, v kateri bodo na ogled njegova dela, priznanja, fotografije in nekateri osebni predmeti. 

 

Filatelistično društvo Maribor bo predstavilo osebno znamko in priložnosti poštni žig s podobo Vladimirja Bračiča.

 

Delo in pomen Vladimirja Bračiča kot geografa bodo predstavili na Filizofski fakulteti Univerze v Mariboru, kjer bo v mesecu oktobru potekal znanstveni simpozij o Halozah, v okviru katerega bo izšla geografska znanstvena monografija o Halozah, pripravili pa bodo tudi razstavo, v kateri bo prestavljen njegov izredni prispevek k razvoju geografskega preučevanja SV Slovenije v 2. polovici 20. stoletja.  

 ​

Brošura s podrobnejšimi informacijami o prireditvah: ​100 let Vladimir Bračič.pdfit.ukm@um.jpg

Zasl. prof. dr. Vladimir Bračič

(Cirkulane, 27. 9. 1919—26. 5. 1996, Maribor)


Vladimir Bračič je leta 1975 postal prvi rektor Univerze v Mariboru. Neprecenljiva je njegova vloga pri nastanku in razvoju višjega in visokega šolstva v Mariboru, ki je dosegla višek z ustanovitvijo Univerze. Poučeval je na različnih stopnjah izobraževanja. V akademskih krogih ga cenijo kot geografa, ki je bil poleg svojih številnih življenjskih nalog in funkcij ves čas predan raziskovanju in pedagoškemu delu. Temeljno področje Bračičeve raziskovalne dejavnosti je družbena geografija, posebno še problematika manj razvitih območij severovzhodne Slovenije. Za razvoj znanstvene misli in krepitev narodne zavesti v tem delu Slovenije je imel odločilen pomen Časopis za zgodovino in narodopisje, katerega delo je po več kot dvajsetih letih neizhajanja po drugi svetovni vojni ponovno obudil Vladimir Bračič in bil njegov glavni in odgovorni urednik (1985—92). Tenkočutno je vzpodbujal tudi ustanavljanje Kulturno umetniškega društva Študent Maribor, študentskega lista Katedra in drugih oblik kulturne dejavnosti študentov. Bil je  sopotnik kulture in ljubitelj umetnosti ter podpornik organiziranih likovnih kolonij. Kot poznavalec odrske umetnosti je bil od leta 1970 dolgoletni član organov Borštnikovega srečanja v Mariboru.

Prof. dr. Vladimir Bračič je bil tudi član slovenske vlade, trikrat  ljudski poslanec in nosilec številnih odlikovanj in družbenih priznanj, med njimi:  Žagarjeve nagrade za pedagoško delo, zlate plakete Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, Reda ljudske armade z zlato zvezdo za posebne zasluge, srebrne plakete Philipove univerze v Marburgu ob Lahni, zlatega grba mesta Maribor in 1979. visokega madžarskega odlikovanja.  Bil je redni in zaslužni profesor Univerze v Mariboru (1980), dvakrat dekan Pedagoške akademije in tri mandate predsednik Združenja visokošolskih zavodov Maribor.

S svojim ustvarjalnim in organizacijskim delom v šolstvu, kulturi, politiki, znanosti  in v javnem življenju nasploh je dosegal visoke standarde in cilje, zaradi česar mu pripada vidno mesto med zaslužnimi Slovenci. Svojemu rodnemu kraju Cirkulanam in pedagoškemu poklicu je ostal vedno zvest.

  Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava