Univerza v Mariboru se je uvrstila med 200 najboljših univerz na lestvici Times Europe Teaching Rankings za leto 2019
Datum objave: 16. 07. 2019

Na spletni strani Times Higher Education so objavljeni rezultati ocenjevanja kakovosti poučevanja in učenja na 258 univerzah v 18 državah, ki sodelujejo v pobudi za oblikovanje Evropskega visokošolskega prostora (EHEA) in so članice OECD. Univerza v Mariboru je edina slovenska univerza, ki se je uvrstila na to Timesovo lestvico.

 

Univerza v Mariboru je najbolje ocenjena na področju Vključenosti, kjer je zbrala 74 točk in je uvrščena med 20. in 24. mestom. To je področje, ki ga v celoti ocenjujejo študenti, pri čemer nam podatek daje informacijo o tem, kako se študentje med študijem počutijo na univerzi ter signal, da je postavljanje študenta v center dogajanja na univerzi tako z vidika zagotavljanja kakovostnega pedagoškega procesa, uvajanja obštudijskih dejavnosti ter zagotavljanja kakovostnih storitev za študente, pravi način za dialog s študenti. Zaostanek Univerze v Mariboru za najboljšimi je majhen tudi na področju Virov, kjer je Univerza v Mariboru zbrala 64 točk in je uvrščena na 72. do 73. mesto.

 

Times pri izračunu kazalnikov uporablja odgovore 125.000 študentov v okviru Times European Student mnenjske ankete, mnenja 21.000 visokošolskih učiteljev, zbrana v anketi Times Academic Reputation, Elsevier-jeve bibliometrične baze podatkov in podatke, ki so jih posredovale univerze. 

 

Europe Teaching Rankings se osredotoča na ocenjevanje kakovosti visokošolskega izobraževanja in učnega okolja s pomočjo 14 kazalnikov na štirih področjih (tabela v nadaljevanju):

-              mnenje študentov o procesu izobraževanja (Vključenost – Engagement),

-              pogoji za kakovostno poučevanje in učenje (Viri – Resources),

-              kakšne rezultate dosega univerza (Rezultati – Outcomes) in

-              ali univerza zagotavlja inkluzivno okolje in internacionalizacijo (Okolje – Environment).

 

Kazalniki za ocenjevanje kakovosti visokošolskega izobraževanja

times lestvica.jpg

Vir: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/europe-teaching-rankings-2019-methodology

​ 

Podrobnosti o rezultatih in primerjave najdete tukaj.​


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava