Matjažu Muleju najvišje priznanje za dosežke v teoriji sistemov in kibernetiki na svetu
Datum objave: 27. 06. 2019

​Zaslužni prof. ddr. Matjaž Mulej z Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru je prejel najvišje priznanje za izjemne dosežke v teoriji sistemov in kibernetiki na svetu. 12. medalja WOSC (Svetovne organizacije za sisteme in kibernetiko, Lincoln, UK, stare 50 let) je imenovana po Norbertu Wienerju, avtorju kibernetike.


Matjaž Mulej jo je prejel iz rok predsednika WOSC, prof. dr. Raula Espeja med 14. mednarodno konferenco o družbeni odgovornosti, ki jo je v Mariboru organiziral IRDO (Inštitut za razvoj družbene odgovornosti), tokrat v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, WOSC in IASCYS (Mednarodno akademijo za sistemske in kibernetske znanosti, Pau, Francija) in drugimi partnerji. 

Profesor Mulej je ustanovni predsednik IASCYS (2010-2012), ki je doslej sprejela samo okoli 60 članov, četudi lahko kandidirajo vsi, ki se ukvarjajo s teorijo in aplikacijo teorije sistemov in kibernetike, torej več deset tisoč strokovnjakov. Je edini iz Slovenije izpolnil merila. Je tudi član Evropske akademije znanosti in umetnosti, Salzburg (2004), in Evropske akademije znanosti in humanitet, Pariz (2004), a iz Newyorške akademije znanosti (1996) je izstopil. 

Bil je gostujoči profesor in raziskovalec na tujih univerzah 15 semestrov. Pod njegovim doktorskim mentorstvom je nastalo med drugim več novih teorij sistemov in kibernetik slovenskih avtorjev. V celoti je (po podatkih Sicris) objavil v skoraj 50 državah skoraj 2.500 tekstov, od tega 70 knjig (skoraj vedno s soavtorji) in zbornikov, od tega v zadnjih 15-tih letih več kot 30 o družbeni odgovornosti kot netehnološkem inovacijskem procesu, ki uveljavlja sistemsko ravnanje, da bi človeštvo našlo pot iz sedanje globalne družbeno-ekonomske krize, ki grozi prerasti v 3. svetovno vojno in uničenje naravnih pogojev za preživetje človeštva. 

K slednjim objavam je prispevalo preko tisoč avtorjev z vseh celin (skoraj sto iz osmih držav samo na letošnji konferenci IRDO). Nedavna knjiga je prva na svetu o družbeno odgovorni družbi, ne le firmi (Uvod v politično ekonomijo družbeno odgovorne družbe, uredniki in avtorji Matjaž Mulej, Viljem Merhar, Viktor Žakelj, nadaljnji soavtorji Mira Zore, Anita Hrast, Tadej Slapnik, Katja Rašič, Ludvik Toplak in Borut Ambrožič, založnik Kulturni center Maribor, 2019). Od leta 1974 razvija Dialektično teorijo sistemov, s katero podpira tudi razvoj teorije in prakse netehnoloških inovacij in družbene odgovornosti.


mulej 1.jpg

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava