Sofinanciranje stroškov udeležbe študentov Univerze v Mariboru na športnih tekmovanjih v letu 2019
Datum objave: 14. 08. 2019

​Univerza v Mariboru objavlja razpis za Sofinanciranje stroškov udeležbe študentov Univerze v Mariboru na športnih tekmovanjih v letu 2019. Rok za oddajo vlog je 31. avgust 2019, do 12. ure. 


Univerza v Mariboru bo sofinancirala stroške udeležb na državnih in mednarodnih (med)univerzitetnih, tekmovanjih in prvenstvih študentom Univerze v Mariboru, ki imajo veljaven status študenta v času prijave in izvedbe tekmovanja ter so vpisani v  študijski program, ki ga izvaja Univerza v Mariboru. Prijavitelj ne sme biti v rednem delovnem razmerju. ​Tekmovanja morajo biti izvedena v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Športnik posameznik je upravičen do sofinanciranja v višini do 30 % predvidenih stroškov, vendar ne več kot 500,00 EUR.​


Študente pozivamo, da predloge za sofinanciranje stroškov posredujejo na naslov elektronske pošte miha.pauko@um.si najkasneje do 31. 8. 2019 ali na naslov Univerza v Mariboru, Odbor za šport, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Vloga za sofinanciranje – šport – NE ODPIRAJ!«, do 31. 8. 2019 do 12. ure.


Več informacij:


- Poziv_ŠPORT_2019.pdf

Poziv_ŠPORT_2019_obrazec.docx
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava