Častno Valvasorjevo priznanje za leto 2018
Datum objave: 28. 05. 2019

​Avtorska skupina, ki jo koordinira dr. Jerneja Herzog z Oddelka za likovno umetnost Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, v sklopu projektov (Praktičnomanipulativne metode pri delu s slepimi in slabovidnimi v likovni umetnosti, Dotakni se umetnosti, TACTUS in TACTUS II) je prejela najvišje priznanje na področju muzeologije v Sloveniji in sicer Valvasorjevo častno priznanje za leto 2018. 


jerneja herzog.jpg

dr. Jerneja Herzog, dr. Aksinja Kermauner, Brigita Strnad in Darinka Lozinšek

© Narodna galerija, Ljubljana (foto: Janko Dermastja)​


V utemeljitvi so zapisali, da interdisciplinarna skupna strokovnjakov že vrsto let v Umetnostni galeriji Maribor razvija program približevanja umetnosti slepim in slabovidnim. Že leta 2015 so pri razvijanju taktilnega gradiva izdelali tipne reliefe fotografskih del na razstavi Naši heroji in nadaljevali projekt približevanja umetniških del stalne zbirke galerije z aktivnim vključevanjem ranljive skupine. V študijskem letu 2017/18 so začeli projekt TACTUS - tip, aktivnost, kreativnost, tim, umetnost, slepota, ki ga razvijajo na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru kot projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020, s ciljem usposobiti študente likovne pedagogike in umetnostne zgodovine za pripravo in izvedbo didaktičnega materiala za delo s slepimi in slabovidnimi v likovni umetnosti. Prav tako pa je bil jihov namen tudi z uporabo taktilnega gradiva preveriti njegovo ustreznost neposredno ob organiziranem vodstvu po razstavi za slepe in slabovidne. V avtentičnem prostoru so prilagajali izbrana umetniška dela, oblikovali manjše replike kipov, pripravljali reliefe in tipne predloge slik, ki so v izvirniku dvodimenzionalne. Med drugim so prilagodili spoznavanje javne plastike na primeru spomenika NOB. Uspešnost projekta je spodbudila njegovo nadaljevanje v projektu TACTUS II. Razvijanje taktilnih metod omogoča ranljivi skupini spoznavanje umetniških del, kar je izjemnega pomena za osebni razvoj posameznika in za dostopnost kulturne dediščine. 


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava