Sestanek partnerjev projekta Programa za Podonavsko regijo S3-Clusters
Datum objave: 12. 04. 2019

Na Rektoratu Univerze v Mariboru se v organizaciji Službe za prenos znanja in tehnologij odvija dvodnevni sestanek koordinatorjev oz. partnerjev projekta Programa za Podonavsko regijo S3-Clusters, ki je namenjen razvoju grozdov na področju pametne specializacije področja pametne prehrane in kmetijstva. Kar 30 udeležencev prihaja iz Romunije, Nemčije, Madžarske, Hrvaške, Slovaške, Bolgarije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Moldavije, Ukrajine ter Slovenije. Namen srečanje je medsebojno obveščanje o napredovanju projekta in izmenjava izkušenj ter dobrih praks na področju projekta.


IMG_4627.JPG​​

Srečanje je s pozdravnim govorom otvoril vodja Službe za prenos znanja in tehnologij Univerze v Mariboru, Peter Alešnik, ki je ob tem dejal: »Učinki pametne specializacije so čedalje bolj prisotni in pomembni tudi v agro-živilskem sektorju. K realizaciji Strategije EU za Podonavje bomo s pomočjo najvidnejših rezultatov projekta – tj. dveh inovacijskih orodij, 5 regionalnih pilotnih pobud in promocijo odprtega inoviranja ter novih poslovnih modelov za krožno gospodarstvo in zdravo hrano pripomogli k nastanku vsaj 15-ih novih inovacijskih partnerstev«.

 

Projekt Danube S3 Cluster – Interreg Danube Transnational Programme naslavlja glavni teritorialni izziv Podonavja, njegov primarni namen pa je spodbuditi inovacijsko naravnan podjetniški ekosistem v Podonavju, z razvojem pametnih in usklajenih politik grozdov na področju pametne specializacije področja pametne prehrane in kmetijstva ter izboljšati znanje in veščine za upravljanje inovacij.

 


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava