Univerza v Mariboru sodeluje v projektu Erasmus + Krepitev zmogljivosti visokega šolstva
Datum objave: 9. 04. 2019

mards logotio.png

Univerza v Mariboru sodeluje v projektu Erasmus + Krepitev zmogljivosti visokega šolstva z naslovom Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania – good practice paradigm - MARDS. V okviru projekta sodeluje 15 partnerjev iz šestih držav, koordinator pa je Univerza v Črni gori. Projekt traja tri leta, od novembra 2018 do novembra 2021.

 

Projekt MARDS obravnava enega od najbolj perečih problemov v črnogorskem in albanskem izobraževalnem sistemu, doktorski študij. Glavni cilj projekta je tako rekonstruirati doktorski študij v omenjenih državah v skladu s salzburškimi načeli in vzpostaviti trajnostne in sodobne pilotne skupne doktorske šole med dvema partnerskima in sosednjima državama (Črno goro in Albanijo), ki bodo služile kot primer »dobre prakse« za regijo Zahodnega Balkana.

 

Posebni cilji projekta MARDS so:

  • analizirati in ocenjevati obstoječe nacionalne politike in standarde za doktorski študij v obeh državah in njihovo združljivost s praksami EU,
  • razviti in predlagati nov model doktorskega študija v obeh državah, prilagojen pridobljenim izkušnjam iz preteklih desetletij ter sedanjim in prihodnjim potrebam obeh držav,
  • predlagati trajnostni način financiranja doktorskega študija na nacionalni ravni,
  • ustanoviti dve skupni doktorski šoli "Naravoslovje in tehnologija za trajnostni razvoj" s sedežem v Črni gori (Podgorica) in "Gospodarstvo in turizem za trajnostni razvoj" s sedežem v Albaniji (Shkoder) kot primer čezmejnih doktorskih programov,
  • vzpostaviti trajnostno sodelovanje s partnerji iz EU in vzpostaviti doktorsko šolo, da bi ohranili razvite standarde.

 

Glavna naloga UM, kot partnerja v okviru projekta, je skrb za kakovost izvajanja projekta v skladu s planom ocenjevanja kakovosti ter sodelovanje pri vsebinskih nalogah, predvsem organizacija izobraževanja na temo kakovosti doktorskega študija za udeležence iz univerz v Črni gori in Albaniji ter sodelovanje pri vzpostavitvi skupne doktorske šole v Podgorici.

 

Aktivnosti UM v sklopu projekta koordinira Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, sodelujejo še profesorji iz Fakultete za organizacijske vede in Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. Pri administrativnem upravljanju projekta sodeluje Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost UM.

 

Prvi projektni sestanek je potekal od 20. do 22. februarja v Podgorici. 


Slika MARDS.jpg


Koordinator projekta: Univerza v Črni gori

Spletna stran projekta: https://www.mards.ucg.ac.me//

Koordinator aktivnosti UM: prof. dr. Matjaž Debevc


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava