Red. prof. dr. Anna Kolláth prejela odlikovanje Viteški križ – madžarski red za zasluge
Datum objave: 26. 03. 2019

​Red. prof. dr. Anna Kolláth z Oddelka za madžarski jezik in književnost FF UM je prejela odlikovanje Viteški križ – madžarski red za zasluge, ki ji ga je podelil János​ Áder, predsednik republike Madžarske, na predlog Prvega razreda Madžarske akademije znanosti (Jezikoslovje in literarna znanost)  ob madžarskem narodnem prazniku 15. marca 2019.


V utemeljitvi je zapisano:

„Z odlikovanjem se priznava njeno večplastno raziskovalno in pedagoško delo, sodelovanje pri pripravi učbenikov in javno ud​ejstvovanje, s katerimi je  prispevala k ohranjanju in uporabi madžarskega jezika kot maternega jezika prekmurskih Madžarov.“


Slika_KOLLATH.JPG

Érem.jpg


Odlikovanje je 18. marca 2019 na slovesnosti na Univerzi za gospodarstvo v Budimpešti predal minister za inovacije in tehnologijo, László​ Palkovics.​Na seji Senata Univerze v Mariboru, dne 26. marca 2019 pa je prof. dr. Anni Kolláth​ za prejeto odlikovanje čestital tudi rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič in se ji zahvalil za predano delo. 


IMG_4555.JPG


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava