Znanje, modernizacija in digitalizacija v kmetijstvu
Datum objave: 15. 03. 2019

V okviru serije okroglih miz o Skupni kmetijski politiki EU 2021-2027 je na FKBV​ potekala  okrogla miza o znanju, modernizaciji in digitalizaciji kmetijstva. Pogovor je vodila prof. dr. Karmen Pažek, predstojnica študijskega programa Agrarna ekonomika in razvoj podeželja. Pogovor sta odprla evropski poslanec Franc Bogovič in dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo RS. Povedala sta, da je specifičnost nove skupne kmetijske politike v EU, da bo prilagojena na posamezne članice EU in, da bo na voljo za področje kmetijstva precej manj denarja kot prej. Kot so poudarili udeleženci pogovora, bo poseben poudarek v novem obdobju namenjen pametnim vasem, kar pomeni, da se bodo morale kmetije na eni strani sodobno prenoviti in obenem poskrbeti za varno, ekološko pridelano hrano.


20190315_094459.jpg


V razpravi so sodelovali Miroslav Kosi, predsednik Zadruge Kooperativa Kristal z.o.o.,  prof. dr. Marko Debeljak, Inštitut Jožef Štefan, dr. Stane Klemenčič, direktor KGZS Zavod Maribor in prof. dr. Črtomir Rozman, prodekan FKBV za raziskovalno dejavnost.  Primere dobrih praks so predstavili diplomanti FKBV. V drugem delu pogovora so se podrobno lotili vizije razvoja digitalizacije v kmetijstvu in »pametne vasi«, kot novemu konceptu razvoja podeželja v 21. stoletju.

 

 

 

 


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava