Slovenska podjetniška demografija in prenos podjetij
Datum objave: 18. 03. 2019

​Slovenska produktivnost je precej zaostajala v primerjavi z evropskim povprečjem, zato je ključno, da slovenska podjetja povečajo svojo produktivnost, toda ne na račun minimalnih plač zaposlenih, pač pa z rastjo prihodkov. Prav tako poseben izziv je, da se slovenska podjetja, ki so bila v velik​em deležu ustanovljena v začetku 90. let, postopoma vse bolj soočajo s staranjem njihovih ustanoviteljev, zato postaja pravočasen in premišljeno izpeljan prenos lastništva in vodenja podjetja izrazito aktualna tema. 

SPO 2019 RENDER (1).png

Leta 2017 je bilo v Sloveniji 122.618 podjetij. Velika podjetja so predstavljala le eno petino odstotka vseh podjetij, a so zaposlovala skoraj eno tretjino ljudi (169.235) in ustvarila prav toliko prihodkov (31 milijard evrov) ter več kot petino dodane vrednosti slovenskega gospodarstva (skoraj 9 milijard evrov). Več kot polovico izvoznih prihodkov v letu 2017 so ustvarile predelovalne dejavnosti (20,4 milijarde evrov), ki so svoje izvozne prihodke povečale za 13 % glede na leto 2016. Velika podjetja so bila tudi najproduktivnejša, saj je dodana vrednost na zaposlenega presegala slovensko povprečje za dobro petino, medtem ko je bila najmanjša v mikro podjetju, kjer je zaostajala za skoraj tretjino za slovenskim povprečjem.


Celotna izjava za javnost se nahaja v prilogi.


Priloge
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava