​Razpis za izbiro kandidatov za člane evalvacijske komisije
Datum objave: 13. 03. 2019

logotip-UM.png


Objavljamo Razpis za izbiro kandidatov za člane evalvacijske komisije pri izvedbi notranje programske evalvacije študijskih programov Pedagogika Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.


Zainteresirani naj svojo vlogo posredujejo v zaprti kuverti s pripisom »vloga za člane evalvacijske komisije FF UM« na naslov

 

Univerza v Mariboru

Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze

Slomškov trg 15

2000 Maribor

 

ali na elektronski naslov miha.pauko@um.si, najkasneje do 29. marca 2019 (datum dospetja).

 

Vlog, ki bodo dostavljene na zgornji naslov ali po elektronski pošti po izteku zgoraj navedenega roka, Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze ne bo obravnavala in bodo zavržene.

 

Besedilo razpisa in obrazec vloge za prijavo na razpis se nahajata med prilogami.


Priloge
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava