Na Fakulteti za organizacijske vede o izzivih managementa v zdravstvu
Datum objave: 6. 02. 2019

Fakulteta za organizacijske vede UM in Fakulteta za zdravstvene vede UM sta v torek, 5. februarja 2019 v okviru okrogle mize z naslovom »Izzivi managementa v zdravstvu« kot osrednje goste gostili strokovnjake g. Boštjana Poklukarja, dr. med., direktorja Janeza Poklukarja, g. Jožeta Veternika, direktorja OZG Kranj in mag. Mirka Stoparja, generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko Ministrstva za zdravje RS.

 

Okrogli mizi so prisostvovali številni strokovnjaki, direktorji zdravstvenih organizacij, bolnišnic, visokošolski učitelji, študenti in ostala javnost. V zanimivem dialogu je potekala razprava o aktualnih temah sodobnega in učinkovitega vodenja zdravstvenih organizacij, načinih soočanja z izzivi v zdravstvu in o sodobnih načinih managementa na področju zagotavljanja standardov kakovosti, obvladovanju notranjih tveganj v zdravstvu in številnih drugih temah v zdravstvu.

 

Zanimiva razprava, v katero so se aktivno vključevali udeleženci okrogle mize, je tekla okrog dinamičnega in zahtevnega področja managementa v javnem zdravstvu, ki ga obdajajo številne aktualne zdravstvene tematike ter zapleteno doseganje vodstvenih in organizacijskih ciljev v zdravstvu v danih pogojih.


 Okrogla miza_5220191.jpg


Direktor Splošne bolnišnice Jesenice g. Boštjan Poklukar, dr. med. je kot enega večjih izzivov managementa izpostavil zagotavljanje zadostnega in kakovostnega kadra ter kot dodatna izziva, dotrajano infrastrukturo in zagotavljanje primernih standardov obravnave in oskrbe bolnikov. Tekom okrogle mize je tudi jasno izpostavil dobre primere lastnega managementa v Splošni bolnišnici Jesenice in predstavil kar nekaj korenitih pozitivnih potez, ki jih je v mandatu vodenja že izpeljal.

 

Direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske g. Jože Veternik je med drugim povedal, da je izzivov za managerje v zdravstvu zelo veliko. Zdravstvo je na neki prelomnici. Na eni strani gre za krizo vodenja, ker imajo managerji v zdravstvu zelo omejene možnosti kaj lahko sploh naredijo v dani situaciji, nimajo vpliva na prihodek, konec koncev nimajo vpliva na stroške, zlasti na plače, nadalje obstoji pomanjkanje zdravnikov, orodij za nagrajevanje in motivacijo zdravnikov ni. V kolikor politika in stroka ne bosta našli hitrega konsenza, lahko pride do kolapsa.

 

Redni profesor dr. Jure Kovač, vodja študijskega programa Management v zdravstvu in socialnem varstvu, je v okviru okrogle mize povedal, da v zdravstvenih organizacijah obstoji več izzivov managementa v zdravstvu in sicer stroškovno obvladovanje znotraj zdravstvenih organizacij, povečanje kakovosti in pa zadovoljstvo uporabnikov. Hkrati imajo pa kar nekaj omejitev ampak z znanjem s področja managementa, se da tudi tukaj veliko narediti torej na obvladovanju stroškov ob hkratnem tudi povečanju zadovoljstva uporabnikov, pacientov kar dokazujeta primera Splošne bolnišnice Jesenice in Osnovnega zdravstva Gorenjske.

 

Fakulteta za organizacijske vede UM in Fakulteta za zdravstvene vede UM s skupnim magistrskim študijskim programom Management v zdravstvu in socialnem varstvu, uspešno ter s pravimi znanji gradita most med univerzitetnim okoljem in okoljem zdravstvenih in socialnih organizacij. Sklenitev zaključkov okrogle mize bo v korist implementaciji obstoječega programa predvsem pa krepitvi kompetenc managerskega kadra zdravstvenih in socialnih organizacij v Republiki Sloveniji.


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava