Razpis za izbiro kandidatov za člane evalvacijske komisije FKBV
Datum objave: 22. 01. 2019

​Objavljamo Razpis za izbiro kandidatov za člane evalvacijske komisije pri izvedbi notranje programske evalvacije Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru​​.


Zainteresirani naj svojo vlogo posredujejo v zaprti kuverti s pripisom »vloga za člane evalvacijske komisije FKBV UM« na naslov

 

Univerza v Mariboru

Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze

Slomškov trg 15

2000 Maribor

 

ali na elektronski naslov miha.pauko@um.si najkasneje do 28. januarja 2019 (datum dospetja).

 

Vlog, ki bodo dostavljene na zgornji naslov ali po elektronski pošti po izteku zgoraj navedenega roka, Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze ne bo obravnavala in bodo zavržene.​


Priloge
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava