Mag. Dunja Legat, prejemnica Čopove diplome za leto 2018
Datum objave: 4. 01. 2019

Komisija za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije je mag. Dunji Legat, bibliotekarski specialistki iz UKM, podelila Čopovo diplomo za leto 2018 za njen neprecenljiv prispevek k razvoju knjižničnega sistema Univerze v Mariboru ter krepitvi družbenega položaja knjižnic in knjižničarske stroke.


Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete so najvišje državne nagrade za izjemne uspehe na področju knjižničarstva. Čopova diploma se podeli za izredno pomembno življenjsko delo na področju knjižničarstva, ki je širšega pomena in prispeva k ugledu in napredku knjižničarske stroke.


Čopovi nagrajenci.jpg


​​Iz utemeljitve:

Mag. Dunja Legat pristopa k strokovnim problemom s širšim in celostnim uvidom ter z veliko mero kritičnosti do akademskega in širšega družbenega okolja. V središče strokovnega preizpraševanja je postavila vprašanje kakovosti storitev v knjižničarstvu, s poudarkom na tistih storitvah, ki imajo prepoznaven in izredno močan vpliv na kakovost dela in doseganje rezultatov v akademskem okolju.


Sodelovala je pri vzpostavljanju Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru, bila je med prvimi v slovenskem knjižničarstvu, ki so prepoznali pomen odprtega dostopa, je ena izmed  glavnih pobudnic povezave repozitorijev vseh slovenskih univerz v skupni repozitorij in pomembna akterka pri nastajanju Nacionalnega portala odprte znanosti.


Je avtorica ali soavtorica številnih objav s področja kakovosti knjižničnih storitev in sodobnih trendov v bibliotekarstvu s poudarkom na odprtem dostopu do znanstvenih informacij in razvoju digitalnih virov.Iskrene čestitke!​


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava